català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Tesis doctorals UB

Els Estudis de doctorat en Història de la Ciència (UAB) formen part, juntament amb els Estudis de doctorat en Història de la Ciència (UB), del Programa de doctorat en Història de la Ciència (UAB-UB). Les tesis doctorals del Programa s'inscriuen, elaboren i defensen en una universitat o una altra. A continuació es dóna la relació de les tesis llegides a la UB dins del Programa interuniversitari des de la seva constitució, en el curs 2000-2001.

Resultats (12)

Curs 2016-2017

Samadi, Youssef   [+]
Al-Mustaw`ib al-kafi wa-l-muqni`al-shafi`de al-Umawi al-Qurtubi (m. 1206). Edición y estudio
Director/s: Roser Puig Aguilar
Data de lectura: 12-09-2017

Curs 2012-2013

Parra Pérez, María José
Estudio y edición de las traducciones al árabe del Almanach perpetuum de Abraham Zacuto
Director/s: Josep Casulleras Closa
Data de lectura: 25-09-2013

Saidi, Rachid
Nata'iy al-afkar fi sarh Rawdat al-azhar de Abu 'Abd Allah Muhammad al-Habbak, comentario de la uryuza Rawdat al-azhar fi' ilm waqt al-layl wa-l-anhar de Abu Zayd al-Yadiri. Edición y estudio
Director/s: Miquel Forcada Nogués
Data de lectura: 25-09-2013

Curs 2010-2011

Castells Criballés, Margarida
La traducció llatina de l'Alcorà de Robert de Ketton (s. XII) en confrontació a l'original àrab: context, anàlisis i valoració.
Director/s: Miquel Forcada Nogués
Data de lectura: 13-07-2011

Oliveras Busquests, Marc
La Uryûýza fî l-ahkam de þAlî b. Abî l-Riy×l junto al comentario de Ibn Qunfud al-Qusantînî
Director/s: Roser Puig Aguilar
Data de lectura: 26-11-2010

Curs 2007-2008

Díaz Fajardo, Montserrat
Tasyir y proyección de rayos en textos astrológicos magrebíes
Director/s: M. Emilia Calvo Labarta

Curs 2006-2007

Bellver Martínez, José
Críticas a Ptolomeo en el siglo XII: el caso del "Islah al-Mayisti" de Yabir b. Aflah
Director/s: Miquel Forcada Nogués

Casulleras Closa, Josep   [+]
El tratado sobre proyección de rayos de IBN Muàd de Jaén (m. 1093). Edición, traducción y estudio
Director/s: Leonor Martínez Martín, Mònica Rius
Data de lectura: 26-10-2006

Curs 2005-2006

Guesmi Guesmi, Chedli   [+]
El Kitab Al-Amtar Wa-I-Asar De Abu Abd Allah Al-Baqqar
Director/s:
Data de lectura: 18-10-2005

Curs 2001-2002

Dorce Polo, Carlos   [+]
La astronomía pre-copernicana de maraga en el Magrib: Técnicas de cálculo en el TAY AL-AZYAY DE MUCHYI AL-DIN EL-MAGRIRI (M.1283)
Director/s:
Data de lectura: 21-12-2001

Curs 2000-2001

Suriol Castellví, Josep
Els enginyers de camins a Catalunya a la segona meitat del s. XIX. Anàlisi històrica de la seva presència a la societat catalana
Director/s: Guillermo Lusa Monforte
Data de lectura: 15-02-2001

Curs 1999-2000

Mestres Valero, Angel   [+]
Materials Andalusins En El Zis De Ibn Ishaq Al-Tunist
Director/s: Leonor Martínez Martín
Data de lectura: 21-01-2000

bottom