català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Treballs de recerca

2007

Vall Solaz, Xavier
La raó i la desraó segons l'Ensayo teórico-práctico sobre la homología y heterología frenopática del Dr. Joan Giné i Partagàs
Directora: Annette Mülberger Rogele
Data de lectura: 16.2.2007

González Mazón, Luis
La Phoronomia (1716) de Jacob Hermann (1678-1733). Entre la filosofía natural y la mecánica analítica
Director:
Antoni Malet Tomàs
Data de lectura: 16.2.2007

Romero Vallhonesta, Fátima
Una aproximació al pensament algebraic a l'Espanya del segle XVI. Estudi del manuscrit 2294 de la Biblioteca de la Universitat de Salamanca
Directora: M. Rosa Massa
Data de lectura: 20-07-2007

2006

Hereu Bohigas, Josep
Lampas y el Espíritu de la Naturaleza. Estudio de la controversia entre Henry More y Robert Hooke
Director: Romo Feito José
Data de lectura: 14.9.2006

2005

Naranjo Cuví, Nicolás
Misael Acosta Solís y el conservacionismo en el Ecuador (1936-1953)
Director: Agustí Nieto Galán
Data de lectura: 12.1.2005

Acosta Rizo, Carlos
La labor geocientífica de José Royo Gómez en Colombia
Director: Xavier Roqué Rodríguez
Data de lectura: 15.6.2005

Carpio Rovira, Alfons
Ciència i política exterior francesa a l'Espanya de Franco: el cas dels físics catalans
Director: Xavier Roqué Rodríguez
Data de lectura: 14.9.2005

Mañes Beltrán, F. Xavier
Determinación de estructuras cristalinas en España: Inicios, desarrollo y consolidación (1912-1955)
Director: Xavier Roqué Rodríguez
Data de lectura: 21.12.2005

2004

Cobo Gómez, Jesús Vicente
La práctica médico-quirúrgica en la primera generación del movimiento novator a través de las obras de Juan Bautista Juanini (Milán, 1632 – Madrid, 1891)
Directors: Àlvar Martínez Vidal i José Pardo Tomás
Data de lectura: 22.3.2004

Viera Rojas, Delfín Eduardo
«No serán necesarios mayores cálculos». Los viajeros de Indias de F. H. Luque (1927-1991)
Director: Jon Arrizabalaga Valbuena
Data de lectura: 29.4.2004

Nofre i Mateo, David
En els marges de la ciència? Frenologia i mesmerisme en una cultura industrial, Barcelona 1842-1845
Director:
Agustí Nieto Galán
Data de lectura: 28.5.2004

Querol San Abdon, Jordi
El Llibre de Cetreria del vescomte de Rocabertí: edició i estudi d'un tractat de falconeria escrit a la Corona d'Aragó
Directors: Martí Pumarola i Batlle, Lluís Cifuentes i Comamala, i Danielle Jacquart
Data de lectura: 22.6.2004

Pérez Pérez, Núria
Sabers i pràctiques anatòmiques al Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1800)
Director: Àlvar Martínez Vidal
Data de lectura: 22.6.2004

González Silva, Matiana
Una inyección de genes para España: la genética humana en las páginas de El País (1976-2002)
Directors: Jon Arrizabalaga Valbuena i Àlvar Martínez Vidal
Data de lectura: 22.6.2004

Cala Vitery, Favio Ernesto
De la Relatividad de la Inercia al Principio de Mach
Director: Carl Hoefer
Data de lectura: 23.6.2004

Calvó Monreal, Francisco Javier
Els inicis de la biologia molecular a Catalunya: l'Escola Estructuralista de Joan Antoni Subirana i de Jaume Palau
Directors: Xavier Roqué i María Jesús Santesmases
Data de lectura: 10.9.2004

Gámez Pérez, Carlos
El Grupo Interuniversitario de Física Teórica (GIFT): génesis y desarrollo histórico (1968-1976)
Director: Xavier Roqué
Data de lectura: 10.9.2004

Pohl Valero, Stefan
La «dignidad» de la termodinámica. La legitimación de una nueva disciplina en la España de la segunda mitad del siglo xix
Director: Agustí Nieto Galán
Data de lectura: 29.9.2004

Guerola Olivares, Joaquim
L'Analemma de Ptolomeu i la seva entrada al Collegio Romano (circa 1555)
Director: Manuel García Doncel
Data de lectura: 3.11.2004

2002

Perich Areste, Santiago
L'evolució del flogist
Directora: Mercè Izquierdo i Aymerich
Data de lectura: 30.5.2002

Sucarrats Riera, Raimon
Un llibre de text a la Barcelona de principis del segle xix: El Lecciones de Historia Natural d'Agustí Yàñez i Girona
Director: José Pardo Tomás
Data de lectura: 18.6.2002

Herrán Corbacho, Néstor
Isótopos, arqueólogos y contadores de radiación: Willard Libby y la génesis del método de datación mediante carbono-14
Directora: Anna Estany Profitós
Data de lectura: 19.6.2002

Ramón Teijelo, Javier
El Real Conservatorio de Artes (1824-1850): orígenes y gestación de la ingeniería industrial moderna
Director: Agustí Nieto Galán
Data de lectura: 5.7.2002

Rocha Barral, Elvira
La difusión didàctica de la obra científica de Santiago Ramón y Cajal
Director: Jon Arrizabalaga
Data de lectura: 16.9.2002

Ferran Boleda, Jordi
Els usos de l'electricitat a l'Exposició Internacional de Barcelona de 1929
Director: Agustí Nieto Galán
Data de lectura: 20.9.2002

Duran Pineda, Ricard
José Vallhonesta y los colorantes artificiales en la Cataluña del siglo xix
Director: Agustí Nieto Galán
Data de lectura: 25.9.2002

2001

Zupcic Rivas, Slavko
El espíritu browniano de la Naturphilosophie: Fragmentos antropológicos (1806) de Andreas Röschlaub (1768-1835)
Director: José Pardo Tomás
Data de lectura: 8.2.2001

Lacasta Mussons, Pere
Estudi biobibliogràfic crític de l'obra de Ramón Turró i Darder (1854-1926)
Director: J. M. Camarasa i Castillo
Data de lectura: 20.10.2001

2000

Bernat López, Pasqual
Agronomia i agrònoms a la reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona (1764-1808)
Director: Agustí Nieto Galán
Data de lectura: 29.3.2000

Alsina Calvés, Josep
Filosofía Natural e Historia Natural en la primera parte de la Introducción del símbolo de la Fe de Fray Luís de Granada
Director: Jon Arrizabalaga Valbuena
Data de lectura: 26.9.2000

1999

Pascual Bennasar, María José
La historia natural de Bonaventura Serra i Ferragut (1728-1784), un ilustrado mallorquín
Director: Jon Arrizabalaga
Data de lectura: 15.10.1999

Blanco Abellán, Mònica
Anàlisi de la controvèrsia L'Hôpital - Bernoulli
Director: Carles Perelló Valls
Data de lectura: 30.9.1999

1998

Giralt Soler, Sebastià
Els concilia atribuïts a Arnau de Vilanova
Director: Jon Arrizabalaga Valbuena
Data de lectura: 29.6.1998

Maestre Escrivà, Gloria
La teoría de la materia de John Mayow. Un estudio a partir del análisis textual
Director: Mercè Izquierdo Aymerich
Data de lectura: 30.9.1998

1997

Font Gregori, Vicenta
La cambra de boira i la física de partícules entre-guerres
Director: Manuel García Doncel
Data de lectura: 30.9.1997

1996

Mateos González, Gisela
Introducción del concepto de isospín (1932-1952)
Director: Manuel García Doncel
Data de lectura: 27.9.1996

Bresolí i Catà, Francesca
De les partícules estranyes a l'estranyesa (1947-1957)
Director: Manuel García Doncel
Data de lectura: 27.9.1996

Gassiot Matas, Lluís
Tomàs Cerdà i el seu Tratado de Astronomia
Director: Manuel García Doncel
Data de lectura: 30.9.1996

1995

Barca i Salom, Francesc
L'ensenyament de les matemàtiques a Barcelona durant la primera meitat del segle xix
Director: Albert Dou Masdexexàs
Data de lectura: 29.9.1995

Pla i Brunet, Joaquim
William Thomson i la teoria electromagnètica de Maxwell: fonts d'inspiració i actituds de refús
Director: Manuel García Doncel
Data de lectura: 29.9.1995

Navarro i Vives, Jaume
El neutró de Chadwick i la seva interpretació
Director: Manuel García Doncel
Data de lectura: 27.9.1995

1994

Camós Cabeceran, Agustí
La concepció evolucionista de la natura en el programa de difusió de la cultura científica d'Antoni Bergnes de las Casas (1801-1879)
Director: Jon Arrizabalaga Valbuena
Data de lectura: 29.9.1994

Puig Pla, Carles
Activitats i perfil intel·lectual d'un científic a la Barcelona Isabelina: Llorenç Presas i Puig (1811-1875)
Director: Jon Arrizabalaga Valbuena
Data de lectura: 29.9.1994

Artís i Mercadet, Mireia
Pere Màrtir Rosell i Vilà (1883-1933) i les idees sobre l'herència animal a l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (1912-1936)
Director: Jon Arrizabalaga Valbuena
Data de lectura: 2.11.1994

1993

Massa Esteve, Maria Rosa
Contribució de Pietro Mengoli al concepte de límit a través d'una teoria de les quasi proporcions
Director:Antoni Malet Tomàs
Data de lectura: 1.10.1993

Oller Adam, Anna Maria
Atomisme i teologia natural en Walter Charleton (1620-1707)
Director: Antoni Malet Tomàs
Data de lectura: 9.11.1993

1992

López Arnal, Salvador
El Analysis Geometrica de Antonio Hugo de Omerique
Director: Albert Dou Masdexexàs
Data de lectura: 19.6.1992

Domenech Pujol, Xavier
La óptica en Barcelona en la segunda mitad del siglo xviii
Director: Antoni Malet Tomàs
Data de lectura: 2.10.1992

1991

de Lorenzo Pardo, José Antonio
Maxwell y su geometrización del estado electrotónico
Director: Manuel García Doncel
Data de lectura: 24.5.1991

Roqué Rodríguez, Xavier
La dispersió de Møller i els inicis de l'electrodinàmica quàntica
Director: Manuel García Doncel
Data de lectura: 24.5.1991

del Hoyo Julià, Vicenç
Análisis de las teorías genèticas pre-moleculares
Director: Jesús Mosterin
Data de lectura: 30.9.1991

1990

Grapí Vilumara, Pere
Comparació de l'ús del terme «afinitat química» en Black, Bergman i Berthollet
Directora: Mercè Izquierdo Aymerich
Data de lectura: 28.6.1990

Altemir Lascorz, José Antonio
La recepció del modelo atómico de Rutheford en el periodo 1911-1914
Director: Karl von Meyenn
Data de lectura: 19.9.1990

Torras Barriuso, Margarita
Mil años de tecnología papelera
Director: Karl von Meyenn
Data de lectura: 19.9.1990

Martínez No, Maria Dolors
Josep Roura i Estrada (1797-1860) i la seva contribució a la química catalana
Directora: Mercè Izquierdo Aymerich
Data de lectura: 21.9.1990

Cifuentes Comamala, Lluís
La medicina i els professional de la sanitat en les expedicions militars a Sardenya de 1323-24 i 1354-55
Director: Luis García Ballester
Data de lectura: 21.9.1990

1989

Albert Bonamusa, Antoni
El atomismo de Galileo Galilei
Director: Karl von Meyenn
Data de lectura: 18.9.1989

Banderas Barrero, Antonio
La influencia del atomismo formal de Platón en W. Heisenberg
Director: Karl von Meyenn
Data de lectura: 20.9.1989

Forniés Mira, Antoni
Física quàntica i biologia molecular
Director: Karl von Meyenn
Data de lectura: 20.9.1989

Moragas Gascons, Lluís
P.A.M. Dirac i la problemàtica de la dispersió Compton
Director: Manuel García Doncel
Data de lectura: 25.9.1989

González Urbaneja, Pedro Miguel
El Método de Arquímedes: la vía heurística de los descubrimientos matemáticos de Arquímedes
Director: Albert Dou Masdexexàs
Data de lectura: 19.9.1989

1988

Recasens Gallart, Eduard
La Geometria Magna in Minimis de José Zaragoza (Pars Prima)
Director: Albert Dou Masdexexàs
Data de lectura: 28.6.1988

bottom