català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Directors de tesi

Les tesis doctorals que es realitzin dins del Programa de doctorat en Història de la ciència (UAB-UB) s'hauran d'inscriure, escriure i defensar en una d'aquestes dues universitats, i estaran subjectes a les regulacions pròpies dels estudis de postgrau de cada institució. L'estudiant haurà de triar el seu director de tesi entre el conjunt dels professors disponibles i d'acord amb l'afinitat del tema de la seva investigació. En cas que el supervisor no estigui adscrit a la universitat on estigui inscrita la tesi, haurà de comptar amb un tutor d'aquesta institució. A continuació, oferim la relació de supervisors de tesis doctorals disponibles, especificant a quina institució pertanyen i les seves línies de recerca.

Arrizabalaga, Jon (IMF-CSIC)
Història de la medicina, de la malaltia i de la salut (segles XIV-XVII)
La primera impremta i el llibre científic
Biomedicina (segle XX)
jonarri@bicat.csic.es

Beltrán Marí, Antonio (UB)
Astronomia i filosofia natural des de l'Edat Mitja a la Revolució Científica
abeltran@ub.edu

Calvo Labarta, M. Emilia (UB)
Astronomia i filosofia natural des de l'Edat Mitja a la Revolució Científica
ecalvo@ub.edu

Comes Maymó, Rosa Maria (UB)
Astronomia i filosofia natural des de l'Edat Mitja a la Revolució Científica
rcomes@ub.edu

Cozzoli, Daniele (UPF)
Història de la recerca farmacèutica
Institucions científiques biomèdiques al segle XX
Ciència i imperialisme
Ciència a l’Itàlia feixista
Ciència i guerra freda
daniele.cozzoli@upf.edu

Dorce Polo, Carlos (UB)
L'evolució conceptual del conceptes matemàtics al segles XVII i XVIII
La matemàtica multicultural. (Visions alternatives)
cdorce@ub.edu

Forcada Nogues, Miquel (UB)
Astronomia i filosofia natural des de l'Edat Mitja a la Revolució Científica
mforcada@ub.edu

Galech, Jesús María (UAB)
La "revolució científica" a Espanya: persones, contextos y polèmiques
Història de l’Astronomia
Interrelacions històriques entre les ciències i les arts
Història de la comunicació, la divulgació i el periodisme de ciència i tecnologia
JesusMaria.Galech@uab.cat

Girón, Álvaro (IMF-CSIC)
Història del darwinisme i el seu impacte en l'anarquisme espanyol
Ètica, política i darwinisme en els moviments europeus d'esquerra
agiron@imf.csic.es

González, Matiana (UAB)
Ciència i esfera pública
Periodisme científic
Salut pública internacional
Matiana.gonzalez@uab.cat

Gutiérrez Garcia, José Manuel
Història de la Veterinària
JoseManuel.Gutierrez@uab.cat

Herrán, Néstor (UAB)
Història de la física a Espanya, segle XX
Història de la informàtica a Espanya, segle XX
Història de la radioactivitat i de la tecnologia nuclear a Europa, segle XX
Història de la comunicació científica, segle XX
nestor.herran@uab.cat

Hochadel, Oliver (IMF-CSIC)
Àrea: la divulgació científica (segles XVIII-XX)
Les ciències en la il·lustració
Història del frau en les ciències
Història dels parcs zoològics (segles XIX-XX)
Història de "human-origins-research" (segle XX)
Ciència i nacionalisme (segle XX)
Oliver.Hochadel@imf.csic.es

Jiménez Lucena, Isabel (Universitat de Màlaga)
Història socio-cultural de la medicina contemporània (segles XIX i XX): les relacions de gènere, classe social i colonialitat en els processos de salut-malaltia i medicalització
isajimenez@uma.es

Malet, Antoni (UPF)
Ciència en els segles XVI i XVII
Ciència a Espanya
Ciència i religió
Ciència i literatura
Ciència i art
antoni.malet@upf.edu

Martínez Vidal, Àlvar (UV)
La medicina i el moviment novator a Espanya (1687-1725): pràctica mèdica, controvèrsies científiques, teatres anatòmics i medicina cortesana
La medicina organitzada: orígens i desenvolupament de les acadèmies mèdiques
L'exili mèdic espanyol després de la Guerra Civil
alvar.martinez@uv.es

Massa, Maria Rosa (UPC)
Historia de las Matemàtiques (segles XVI, XVII)
Historia de las Matemàtiques lligada amb Història de l’Enginyeria (segle XVIII)
M.Rosa.Massa@upc.edu

Menéndez Navarro, Alfredo (Universitat de Granada)
Història de la salut laboral en l'Espanya moderna i contemporànea
Riscos laborals i ambientals en l'Espanya contemporànea
Història de les tecnologiess mèdiques
Història de la documentació científica
amenende@ugr.es

Molero Mesa, Jorge (UAB)
Medicina i colonització al protectorat espanyol al Marroc (1912-1956)
Història de les malalties socials (tuberculosi i paludisme)
Història de l'administració sanitària espanyola i de la relació entre salut i classe obrera a l'Espanya contemporània
jmolero@servet.uab.es

Mülberger, Annette (UAB)
Història de la psicologia a Alemanya i Espanya (segles XIX i XX)
Transferència de coneixement psicològic a Europa
Popularització i llibres de text en psicologia
Les discussions sobre els límits de la ciència psicològica
Discursos sobre la crisi de la psicologia
annette.mulberger@uab.cat

Nieto Galán, Agustí (UAB)
Història de la divulgació científica a Espanya (segles XIX-XX)
Història de la química (segles XVIII-XX)
Ciència i tecnologia a la perifèria europea (STEP)
Història dels colorants a Europa (segles XVIII-XX)
Els públics de la ciència i la tecnologia (segles XVIII-XX)
agusti.nieto@uab.cat

Pardo Tomás, José (IMF-CSIC)
Història social i cultural de la medicina i la ciència (segles XVI-XVIII)
Medicina catalana (segles XIX-XX)
Producció i consum de la literatura científica (segles XVI-XX)
pppardo@bicat.csic.es

Pla Carrera, José (UB)
L'evolució conceptual del conceptes matemàtics al segles XVII i XVIII
La matemàtica multicultural. (Visions alternatives)
jpla@ub.edu

Presas, Albert (UPF)
Ciència i tecnologia al segle XX
Ciència i poder
Ciència, tècnica i societat
Canvi climàtic
presasipuig@mpiwg-berlin.mpg.de

Puig Aguilar, Roser (UB)
Astronomia i filosofia natural des de l'Edat Mitja a la Revolució Científica
roserpuig@ub.edu

Puig, Carles (UPC)
Ensenyament cientificotècnic a Catalunya s. XVIII i XIX
Ciència i Tècnica a l'Antiga Xina
Història de l'Astronomia i de la Física fins al s. XIX
Institucions científiques
Revistes científiques als segles XVIII i XIX
Instruments científics
carles.puig@upc.edu

Rius Pinies, Monica (UB)
Astronomia i filosofia natural des de l'Edat Mitja a la Revolució Científica
Taules de coordenades geogràfiques i cartografia
monica_rius@ub.edu

Roca Rosell, Antoni (UPC)
Història de la Tècnica (segles XVIII, XIX i XX) Història de l’Enginyeria (segles XVIII, XIX i XX) Història de la Física (segles XVIII, XIX i XX)
Antoni.Roca-Rosell@upc.edu

Romo Feito, José (UB)
Astronomia i filosofia natural des de l'Edat Mitja a la Revolució Científica
romo@ub.edu

Roqué, Xavier (UAB)
Història de la física (segles XIX-XX)
Ciència a Espanya després de la Guerra Civil
La cultura material de la ciència
Xavier.Roque@uab.cat

Sturm, Thomas (UAB)
Epistemologia/Filosofia de la ciència
Epistemologia històrica
Teories de la racionalitat: la seva filosofia i la seva història
Història i epistemologia de la recerca històrica, segles XVII-XX
Història i filosofia de la psicologia/ciència cognitiva, segles XVII-XX
tsturm@mpiwg-berlin.mpg.de

Tabernero Holgado, Carlos (UAB)
El cinema i la televisió en els processos de popularització de la ciència, la medicina i la tecnologia en el segle XX.
Popularització de les ciències naturals en l'Espanya contemporània (segles XIX i XX).
Representació i articulació de pràctiques i discursos mèdico-sanitaris en l'Espanya del segle XX.
Carlos.Tabernero@uab.cat

Vidal, Fernando (UAB)
Història de les ciències humanes (especialment psicologia) des del segle XVI
Història del cos Neurociència i societat
Historiografia Ciència i religió
fernando.vidal@icrea.cat

Zarzoso, Alfons (MHMC)
La cultura material de la ciència a Catalunya (segles XVIII-XX)
Museus i públics de la ciència
La pràctica de la medicina a Catalunya (segles XVIII-XX)
azarzoso@museudelamedicina.cat

(IMF-CSIC: Institució Milà i Fontanals-Consell Superior d’Investigacions Científiques; MHMC: Museu d'Història de la Medicina de Catalunya; UAB: Universitat Autònoma de Barcelona; UB: Universitat de Barcelona, UPC: Universitat Politécnica de Cataluña, UPF: Universitat Pompeu Fabra, UV: Universitat de València)

bottom