català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat

L'elaboració d'una tesi doctoral és l'alternativa per a qui vulgui aprofundir en el coneixement d'una àrea determinada de la història de la ciència, la tecnologia o la medicina mitjançant una recerca original i pròpia. El programa de doctorat en Història de la ciència coordinat pel CEHIC és l'únic de la disciplina amb Menció cap a l'Exel·lència del Ministeri d'Educació des de la primera edició d'aquesta distinció, la qual cosa fa possible la participació de professorat convidat en diversos cursos i seminaris, i suposa un reconeixement homologat per a la comunitat acadèmica del Centre.

Els Estudis de doctorat en Història de la Ciència de la UAB formen part, juntament amb els Estudis de doctorat d'Història de la Ciència de la UB, del Programa de doctorat en Història de la Ciència (UAB-UB), que inclou al seu torn el màster en Història de la ciència: ciència, història i societat (UAB-UB). Tot i que el programa de doctorat és únic, l'etapa corresponent a la tesi (els «Estudis de doctorat»), a diferència de l'etapa de màster, es fa en una universitat o en l'altra. L'alumnat inscriu, elabora i defensa la tesi a la UAB o a la UB, i ha de seguir la normativa de doctorat pròpia de cada universitat.

Per començar una tesi cal haver cursat un mínim de 60 crèdits d'algun programa oficial de postgrau o bé tenir el títol de màster oficial. En tots dos casos, l'estudiant ha d'haver cursat un mínim de 15 crèdits de recerca i haver aconseguit un total de 300 crèdits en el conjunt dels estudis de grau i postgrau. En cas que no hagi dut a terme una recerca prèvia d'història de la ciència, se li podrà exigir que cursi algun o alguns mòduls del màster en Història de la ciència: ciència, història i societat (UAB-UB).

Els estudiants de doctorat poden incorporar-se en alguna de les línies de recerca del CEHIC, o bé abordar un altre tema en el camp de la història de la ciència, la tecnologia i la medicina. La direcció de la tesi la pot fer qualsevol membre del CEHIC, però si el professor no pertany a la UAB, haurà de comptar amb un tutor d'aquesta universitat.

Programa de doctorat distingit amb la Menció cap a la Excel·lència (MEE2011-0714) pel Ministeri d’Educació pels cursos acadèmics 2011-2012, 2012-2013 i 2013-2014. El programa de doctorat ja comptava con la distinció de la Menció de Qualitat del Ministeri d’Educació des del curs 2003-04 i renovada en el curs 2008-2009 fins el curs 2011-12 (MCD2007-00240).

bottom