català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Publicacions > Altres publicacions

Clàssics de la Ciència-IEC

L'Institut d'Estudis Catalans, l'Enciclopèdia Catalana i EUMO Editorial van llançar el 1998 la col·lecció Clàssics de la Ciència, en la qual es traduiran al català 26 textos fonamentals de la història de la ciència, incloent-hi autors com Descartes, Einstein, Maxwell, Buffon, Lamarck, Lavoisier, Newton, Boyle i Voltaire. Al consell assessor participa el membre del CEHIC, Xavier Roqué.

Direcció
Antoni Malet

Consell científic
Mercè Durfort
David Jou
Xavier Roqué

web Clàssics de la ciència

Ciencia entre España e Hispanoamérica

Aquest llibre, elaborat en el marc d'un projecte de recerca del CEHIC finançat per la FECYT, el 2003, fa una revisió dels intercanvis científics entre Espanya i Hispanoamèrica, i dels historiadors que s'han dedicat a estudiar-los. És un llibre divulgatiu, que cobreix aspectes heterogenis com ara la cooperació institucional, les publicacions conjuntes i l'intercanvi d'estudiants. El llibre analitza el paper del castellà com a vehicle de comunicació de la ciència, i ofereix un panorama dels intercanvis científics en els dos costats de l'Atlàntic des del segle xvii, encara que se centra particularment en el segle xx.

Acosta Rizo, Carlos; Cuví, Nicolás; Roqué, Xavier (2003). Ciencia entre España e Hispanoamérica. Barcelona: Centre d'Estudis d'Història de la Ciència, Fundación Española de Ciencia y Tecnología i Ministeri de Ciència i Tecnologia.

Llibre versió pdf

Clásicos de la Ciencia, Seminari d'Història de les Ciències

Entre 1988 i 1993 el Seminari d'Història de les Ciències de la UAB va publicar quatre volums en la seva col·lecció Clàssics de la Ciència. Cada volum consistia en la reproducció facsímil del text original, acompanyada de la corresponent traducció al castellà i d'un estudi introductori, notes i apèndixs explicatius a càrrec de diferents experts en història de la ciència que participaven al Seminari. Els llibres que es van publicar són els següents:

Galilei, Galileo (1988). La nueva ciencia del movimiento. Selecció dels Discorsi, amb introducció, traducció, notes i apèndixs a càrrec de Carmen Azcárate, Manuel García Doncel i José Romo. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona / Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Hertz, Heinrich (1990). Las ondas electromagnéticas. Selecció de les Untersuchungen, amb introducció, traducció, notes i apèndixs a càrrec de Manuel García Doncel i Xavier Roqué. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona / Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Euler, Leonhard (1993). Método de máximos y mínimos. Selecció del Methodus, amb introducció, traducció, notes i apèndixs a càrrec d'Albert Dou. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona / Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Arquimedes (1993).El método relativo a los teoremas mecánicos: la vía heurística de los descubrimientos matemáticos. Introducció, traducció, notes i apèndixs a càrrec de Pedro Miguel González Urbaneja i Joan Vaqué Jordi, i figures elaborades per Javier González Urbaneja. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona / Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya.

 

Symmetries in Physics (1600-1980)

El 1983 va tenir lloc a Sant Feliu de Guíxols (Barcelona) el First International Meeting on the History of Scientific Ideas. El 1987 el Seminari d'Història de les Ciències en va publicar el llibre d'actes sota el títol de Symmetries in Physics (1600-1980), editat per M. García Doncel, director del Seminari, A. Hermann; L. Michel i A. Pais. La presència de nombrosos historiadors estrangers en aquest congrés va ser determinant per a la creació del Seminari el mateix any 1983.

García Doncel, M.; Hermann, A.; Michel, L., i Pais, A. (ed.) (1987). Symmetries in Physics (1600-1980) (Proceedings of the 1st International Meeting on the History of Scientific Ideas). Bellaterra: Seminari d'Història de les Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona.

bottom