català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Publicacions > Ciència i Acció

Ciència i Acció és una col·lecció de l'editorial Obrador Edèndum dirigida pel Centre d'Història de la Ciència. El seu objectiu és traduir al català textos relacionats amb l'activitat científica que permetin a la ciutadania comprendre com opera la ciència i actuar en conseqüència en un entorn democràtic. La intenció és proporcionar eines per participar en els debats tecnocientífics que afecten el conjunt de la societat i fomentar una actitud crítica i participativa davant d'una ciència cada cop més influent.

Volums publicats:

Thomas S. Kuhn. L'estructura de les revolucions científiques. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, 2007.
Publicat originalment el 1962, el llibre de Kuhn és probablement l'anàlisi històrica i filosòfica del desenvolupament científic més influent de tot el segle XX. Kuhn hi va plantejar la seva cèlebre teoria d'una evolució científica basada en l'alternança de períodes de ciència normal i revolucions que condueixen a un canvi de paradigma. L'estructura exemplifica la intenció dels responsables de la col·lecció de publicar llibres clàssics que hagin transformat profundament la nostra manera d'entendre la naturalesa de l'activitat científica. En l'edició catalana, el llibre va acompanyat d'un assaig de John L. Heilbron que situa les idees de Kuhn en el seu context i n'avalua la recepció, i d'una presentació de la col·lecció per Xavier Roqué.

Dominique Pestre. Ciència, diners i política. Un assaig d'interpretació. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, PURV, 2008.
El segon eix de la col·lecció Ciència i Acció està constituït per assaigs sobre la ciència contemporània amb perspectiva històrica. Pestre explica la gènesi del sistema tecnocientífic actual, caracteritzat per la creixent privatització del coneixement i l'estrenyiment de les relacions entre la ciència i l'economia. Si bé aquest assaig se centra en els últims anys del segle xx, el llibre aborda també les relacions de la ciència amb el món econòmic, industrial i militar en períodes anteriors.

Marie Curie. Pierre Curie. Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum, PURV, 2009.
El tercer volum de la col·lecció conté tres textos relacionats amb la vida i l'obra de Pierre i Marie Curie, tots tres molt rellevants per comprendre aspectes essencials de les relacions entre ciència i societat al llarg del segle xx. El primer d'aquests textos és la biografia de Pierre Curie (1859–1906) que Marie Curie (1867–1934) va publicar en 1923 i que constitueix un testimoni primordial de l'itinerari científic i vital de la parella. El segon text és l'estudi que la seva filla gran, Irène Joliot-Curie (1897-1956), científica de prestigi ella mateixa, féu dels quaderns de laboratori corresponents al descobriment del poloni i el radi, estudi que fou incorporat a la biografia de Pierre Curie en la reedició de 1955. Finalment, l'edició inclou els fragments del diari personal de Marie corresponents al període 1906–1907 i relatius a la mort accidental de Pierre. La biografia de Pierre Curie, junt amb les fotografies que l'han il·lustrada des de la segona edició francesa i la majoria de les quals també reproduïm, són el fonament de la imatge heroica de Marie Curie, que contribuí així decisivament a la construcció de la seva persona pública i a la reconstrucció històrica del descobriment del radi.

Consell editor
Àlvar Martínez Vidal
Jorge Molero
Agustí Nieto Galán
Xavier Roqué

web Obrador Edèndum

bottom