català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Publicacions

La comunicació de la història de la ciència s'ha convertit, els últims anys, en un objectiu important per al CEHIC, que recentment ha col·laborat en diversos projectes editorials dirigits tant al públic acadèmic especialitzat com al públic en general. Actualment, el centre és coeditor de la revista Dynamis i dirigeix la col·lecció Ciència i Acció de l'editorial Obrador Edèndum. Per altra banda, els seus membres participen activament en la col·lecció Clàssics de la Ciència, de l'Institut d'Estudis Catalans.

La feina editorial del CEHIC havia començat, tanmateix, anys enrere, en el marc del Seminari d'Història de les Ciències de la UAB, que va coeditar juntament amb la Universitat Politècnica de Catalunya quatre volums d'una col·lecció de Clàssics de la Ciència (UAB-UPC).

bottom