català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Membres

El nucli del CEHIC està format pel personal acadèmic i investigador en formació de la Universitat Autònoma de Barcelona que hi ha adscrit tota o part de la seva recerca. Hi estan vinculats, també, els investigadors d'altres universitats i centres de recerca en història de la ciència que han sol·licitat al consell del centre la seva admissió. Són membres del centre els alumnes de postgrau que realitzen estudis d'Història de la ciència, tant els alumnes del màster en Història de la ciència: ciència, història i societat (UAB-UB) com els que realitzen la seva tesi en els Estudis de doctorat en Història de la ciència (UAB); la relació de membres inclou també el personal d'administració i serveis i el personal contractat. Finalment, el consell del CEHIC pot nomenar membres d'honor a personalitats de gran valor científic en el camp de la història de la ciència o que hagin tingut una relació estreta amb el centre.

Han estat directors del CEHIC Manuel García Doncel (1995-2000), Xavier Roqué (2000-2010), Agustí Nieto-Galan (2010-2016).

Equip directiu (2016-2019)

Directora: Annette Mülberger
Subdirector: Xavier Roqué
Secretari: Carlos Tabernero
Coordinadors de postgrau: Xavier Roqué (Màster), Jorge Molero Mesa (Doctorat)

bottom