català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Màster oficial > Guies docents

La informació sobre els continguts dels mòduls està basada en la del curs actual i pot variar lleugerament. La guia docent dels mòduls es publica abans de l’inici de cada curs.

Curs 2017-2018

Codi Mòduls Crèdits Semestre
 
  Mòduls obligatoris    
       
42279M1 La ciència en la història 151
42280M2 Grans temes en història de la ciència151
42281M3 Cultura material, patrimoni i comunicació científica151
42735M9 Treball de fi de màster62
42736M5 Metodologia de la recerca92
42737M4 Pràctiques externes92
  Mòduls optatius    
       
42284M6 Els orígens de la ciència moderna152
42285M7 Individu, salut i societat: Ciències i biopoders152
42286M8 De Frankenstein a Einstein: ciència i societat contemporànies152

Results (9)

42279   M1 La ciència en la història
    Coordinació: José Romo Feito, Xavier Roqué Rodríguez
Aquest mòdul introductori ofereix una visió general del desenvolupament de la ciència, des de l'antiguitat fins al segle XX. El temari aborda les diferents concepcions sobre el cos humà, la naturalesa i l’Univers, així com les relacions socials de la ciència a través de la història.
Semestre > 1
Crèdits > 15
Horari > Dilluns i dimecres de 15:30 a 18:30
Lloc > Facultat de Filosofia, UB
Inici > 27-09-2017    Final > 24-01-2018
pdf modul +info
42280   M2 Grans temes en història de la ciència
    Coordinació: Mònica Balltondre Pla
Com escriure avui la Història de la Ciència? Per a poder respondre a aquesta pregunta complexa, el mòdul proporciona a l’estudiant una aproximació crítica a diferents escoles, temes i problemes de la història de la ciència del segle XX, i ens invita a treure'n conclusions útils avui per a la formació de l’historiador/a de la ciència. Es tracta d’un mòdul historiogràfic, on les mirades plurals i controvertides sobre els temes històrics tenen prioritat sobre els consensos sobre aquestes temes, que són objecte del mòdul M1.
Semestre > 1
Crèdits > 15
Horari > Dimarts 15:30 a 19:30
Lloc > Seminari del CEHIC, UAB
Inici > 03-10-2017    Final > 02-02-2018
pdf modul +info
42281   M3 Cultura material, patrimoni i comunicació científica
    Coordinació:
El mòdul planteja una visió renovada de la història de la comunicació científica a partir de la mirada als espais on es produeix i es comunica ciència i a la materialitat de la comunicació científica. La fàbrica de la ciència, del coneixement científic i de la seva comunicació esdevenen objectes d’anàlisi. Espais, objectes i mitjans posen de manifest la relació de la ciència amb els seus públics, entesa com un procés dinàmic, d’interacció mútua, de graduació de discursos, sense una separació nítida entre els experts i els no-experts.
Semestre > 1
Crèdits > 15
Horari > Dimarts i dijous de 15.00 a 18.00
Lloc > Diversos espais: vegeu el programa adjunt
Inici > 03-10-2017    Final > 01-02-2018
pdf modul +info
42735   M9 Treball de fi de màster
    Coordinació: Agustí Nieto-Galan, José Romo Feito
El treball de fi de màster s’elabora sota la tutoria d’algun dels professors del màster i permet a l’estudiant aprofundir en una recerca històrica que doni lloc a un treball original i potencialment publicable en alguna revista especialitzada
Semestre > 2
Crèdits > 6
Horari > Vegeu el programa adjunt
Lloc > Diversos espais: vegeu el programa adjunt
Inici > 23-04-2018    Final > 07-09-2018
pdf modul +info
42736   M5 Metodologia de la recerca
    Coordinació: José Romo Feito, Agustí Nieto-Galan
Els alumnes de l'especialitat de Recerca elaboren en aquest mòdul el projecte del seu Treball de fi de màster sota la tutoria del professorat del màster. El mòdul comprèn l'elecció de tema, director i, en el seu cas, tutor, i la redacció d'un projecte que especifiqui les hipòtesis de partida, la metodologia i els objectius a assolir.
Semestre > 2
Crèdits > 9
Horari > Vegeu el programa adjunt
Lloc > Diversos espais: vegeu el programa adjunt
Inici > 16-02-2018    Final > 29-06-2018
pdf modul +info
42737   M4 Pràctiques externes
    Coordinació:
Aquest Pràcticum permet als alumnes realitzar pràctiques externes relacionades amb la gestió, preservació, conservació, estudi i difusió/comunicació de la ciència i el seu patrimoni. L’objectiu principal és adquirir experiència, aplicar coneixement, adquirir cultura d’empresa i millorar la integració en el mercat laboral. El desenvolupament d’aquest Pràcticum es fonamenta en la signatura de convenis entre una de les universitats coordinadores del Màster i diferents empreses i institucions relacionades amb el patrimoni i la comunicació de la ciència.
Semestre > 2
Crèdits > 9
Horari > Flexible
Lloc > Diversos espais: vegeu el programa adjunt
Inici > 26-10-2017    Final > 30-06-2018
pdf modul +info
42284   M6 Els orígens de la ciència moderna
    Coordinació: Montserrat Díaz Fajardo
L’objectiu general és la identificació dels elements multiculturals que caracteritzen la ciència premoderna. Des del reconeixement dels elements essencials que configuren la història de l’astronomia i les ciències mèdiques i naturals en època medieval, fins els aspectes fonamentals de la relacions entre ciència, filosofia i religió en el segle XVII.
Semestre > 2
Crèdits > 15
Horari > Dilluns i divendres de 15.00 a 18.00 h o de 16.00 a 19.00 h
Lloc > Diversos espais: vegeu el programa adjunt
Inici > 05-02-2018    Final > 28-05-2018
pdf modul +info
42285   M7 Individu, salut i societat: Ciències i biopoders
    Coordinació: Jorge Molero Mesa, Annette Mülberger
El mòdul aborda de manera crítica l’estudi històric dels processos de medicalització i psicologització (materials i simbòlics) ocorreguts en el món occidental,  amb especial atenció al període contemporani. A través de l’estudi de les categories de classe, gènere i raça, s’identifiquen els diferents agents, processos socials i mecanismes institucionals que han intervingut en aquests processos com a eix central de la modernitat. Així mateix, es volaren les conseqüències del procés de medicalització i psicologització en quant a la legitimització del control social, la percepció de la salut i la malaltia i l’autopercepció de la dualitat ment-cos. Finalment, a través de l’anàlisi de les relaciones de poder/saber subjacents en aquests processos es marquen els factors que permeteren a las ciències biomèdiques convertir-se en una de les àrees de coneixement amb major influència per justificar la jerarquització i desigualtat humanes.
Semestre > 2
Crèdits > 15
Horari > Dimarts i dijous de 15.30 a 18.30 h
Lloc > Seminari del CEHIC, UAB
Inici > 13-02-2018    Final > 07-06-2018
pdf modul +info
42286   M8 De Frankenstein a Einstein: ciència i societat contemporànies
    Coordinació: Xavier Roqué Rodríguez
El mòdul analitza les relacions socials, polítiques i culturals de la ciència dels segles XIX i XX. El títol evoca dos mites científics d’aquest període. A Frankenstein o el Prometeu modern, Mary Shelley utilitzà la ciència del seu temps per crear una història transcendent sobre la responsabilitat del científic, els riscos de la intervenció humana sobre la naturalesa, i els límits a la recerca. Einstein, icona del segle XX, ens permet seguir aquests debats al llarg del segle i fins als nostres dies: el científic com a creador i figura pública i política; les relacions entre ciència i societat.
Semestre > 2
Crèdits > 15
Horari > Dilluns i dimecres de 15.30 a 18.30 h
Lloc > Seminari del CEHIC, UAB
Inici > 12-02-2018    Final > 06-06-2018
pdf modul +info