català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Màster oficial > Espais de docència

El màster en Història de la ciència: Ciència, història i societat (UAB-UB) explora la dimensió social i històrica de la ciència, la tecnologia i la medicina. S’hi analitzen exemples de disciplines i períodes diferents, des dels orígens de la matemàtica fins a la biologia molecular. El màster planteja qüestions rellevants sobre l’evolució de la ciència: Com es produeix el coneixement científic? Com es legitima socialment? Quina relació hi ha entre la ciència i la tecnologia, i entre les diferents ciències? El màster dóna als alumnes perspectiva sobre aquestes qüestions, i els prepara per dedicar-se a la recerca històrica o la comunicació científica.

El màster és interuniversitari (UAB-UB) amb la participació de la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya, i la Institució Milà i Fontanals del CSIC. Els professors són especialistes en Història de la Ciència i tenen una dilatada experiència docent i investigadora.

El màster ofereix dues especialitats, investigadora i professional. L'especialitat investigadora posa èmfasi en les competències pròpies d’una carrera acadèmica. L’especialitat professional capacita per al treball en àmbits com la comunicació i la divulgació científiques, la museologia, o la gestió del patrimoni científic. Ambdues especialitats permeten l’accés als Estudis de Doctorat en Història de la Ciència.

Aquest és el primer màster oficial d'història de la ciència a l'estat espanyol. Prové del Doctorat Interuniversitari d'Història de les Ciències, reconegut amb la menció de qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència.

Tota la informació sobre preinscripció, admissió i matrícula es troba a la web de màsters oficials de la UAB: Màster en Història de la Ciència a la web de la UAB.