català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Máster Oficial > Trabajos de investigación

Jordi Relaño
Divulgació científica i premsa contemporània:
imatges de la ciència a través del editorials del suplement
"Ciencia y tecnología" (La Vanguardia, 1989-1994)

Director/es: José Pardo Tomás

“Ciencia y Tecnología” va ser un suplement de divulgació científica publicat a La
Vanguardia entre 1989 i 1995, període en el qual el govern espanyol es disposava a
posar fi a la manca de planificació en matèria científica de l’època franquista apostant
per un model econòmic amb més protagonisme científic. Aquest treball té per objectiu
analitzar la imatge de la ciència projectada als editorials d’aquest suplement. Per fer-ho
es parteix de la caracterització d’un marc analític doble: el refetent al text periodístic
editorial i el relatiu a la historiografia de la divulgació científica en premsa. L’anàlisi
qualitatiu del conjunt íntegre de textos, porta a descriure detalladament les categories
“ciència”, “societat” i “política científica” i la seves posicions relatives en la imatge
projectada. D’aquí se subratlla un dualisme argumental que presenta una ciència
transcendent, ideal i neutra, que aporta aplicacions indispensables per a l’economia,
però que alhora es manté al marge de totes les conseqüències negatives que es deriven
de les mateixes. Com a conclusió del treball s’assenyala que, la imatge idealitzada de la
ciència, anul·la la voluntat de formar lectors crítics, declarada inicialment.

 

bottom