català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Máster Oficial > Trabajos de investigación

Òscar Montero Pich
Semmelweis i la comunitat científica vienesa (1846-1865)
Director/es: Jon Arrizabalaga Valbuena

L’objecte a estudi és la repercussió i impacte de les tesis d’Ignác Semmelweis en el sí
de la comunitat científica Vienesa i Europea. El treball se centrarà en els anys
d’investigació metodològica que portà a terme a la primera divisió de l’Hospital General
de Viena entre el 1846 i el 1849, així com la seva repercussió en els diferents àmbits
acadèmics i la seva estratègia a l’hora de divulgar les seves troballes en els posteriors
anys. Rera l’anàlisi es troba implícit l’anàlisi de la pròpia personalitat de Semmelweis,
figura controvertida quan no paradoxal que ha captivat figures tant de l’àmbit literari
com del científic i l’historiogràfic. El treball presenta també aspectes històrics i socials
de la febre puerperal, accentuant-ne les conseqüències que aquesta malaltia podia
suposar per la figura del metge i la pròpia institució hospitalària. S’esbossaran les
principals teories al voltant d’ella al segle dinou i l’evolució etiològica que sofreix la
malaltia al llarg de la història. El seu estudi ens aproparà a la metodologia que seguí
Semmelweis per esbrinar-ne la seva causa i esmerçar la seva tesis. D’aquesta manera
podrem analitzar per què no van ser acceptades en la seva totalitat, què és el que va
succeir perquè les seves tesis no assolissin l’impacte desitjat i com el factor social
determinà les relacions entre científics i en condicionà els seus èxits intel·lectuals.

 

bottom