català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Máster Oficial > Trabajos de investigación

Mª del Carmen Cruz Sánchez
Aportaciones de la historia de la ciencia en la enseñanza : Charles Darwin y la teoria de la evolución.
Director/es: Maria Rosa Massa Esteve

El propòsit d’aquest estudi ha estat la construcció d’una unitat de programació
multimèdia, dirigida a alumnat de cicle superior de primària, en forma de pàgina web,
(http://www.xtec.cat/crp-baixpenedes/webmcruz2/index.htm), amb la finalitat de donar
a conèixer la ciència i fer més atractiu, engrescador i entenedor el seu ensenyament.
Seguint les orientacions de la història de la ciència, hem situat la teoria de l’evolució
com la solució al problema de l’origen de les espècies en un espai i en un temps, i hem
treballat els arguments tant favorables com contraris que van acompanyar el seu
desenvolupament. Per fer-ho, hem seleccionat textos històrics sobre la figura de
Charles Darwin com a persona i sobre el seu context o realitat immediata, el segle XIX.
Així mateix, hem seleccionat textos sobre els antecedents de la teoria de l’evolució i
sobre el desenvolupament de la seva obra, L’origen de les espècies, concentrant-nos
finalment en aquells fragments que fan referència a la lluita per la supervivència i la
selecció natural.

 

bottom