català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Máster Oficial > Trabajos de investigación

Adrián Ortiz Mera
Benet Baïls: el càlcul infinitesimal a l'Espanya del segle XVIII
Director/es: Antoni Roca Rosell
Fecha de lectura: 05-09-2017

Aquest treball pretén explicar com s’introdueix el càlcul infinitesimal a Espanya a través d’un dels seus impulsors menys coneguts: el matemàtic català Benet Baïls. Veurem de quina manera i a partir de quins autors i corrents matemàtiques europees, s’escriuen les primeres obres matemàtiques del país on s’inclou el temari del càlcul infinitesimal. Per tal de portar-ho a terme, s’analitzarà tota l’obra de Benet Baïls i es farà una anàlisi exhaustiu per trobar totes les referències a aquesta matèria. Un cop fet el buidatge, s’analitzarà de quina manera s’ha redactat i a partir de quins tractats o obres s’ha basat. Per tal de dur a terme aquest objectiu s’estudiarà les diferents fonts bibliogràfiques anotades pel mateix autor i també la seva biblioteca personal en el moment de morir la qual indica la tipologia d’obres que consultava en vida. Així doncs, amb aquest treball demostrarem la importància de Benet Baïls pel que fa a la introducció del càlcul infinitesimal a Espanya si bé aquest autor no ha estat tan estudiat pels historiadors com altres contemporanis i posteriors al matemàtic català.

 

bottom