català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Máster Oficial > Trabajos de investigación

Cristina Sans Ponseti
L'apropiació cultural de les idees quàntiques en l'Espanya franquista
Director/es: Xavier Roqué Rodríguez
Fecha de lectura: 10-09-2015

El sorgiment de la física quàntica, en la primera meitat del segle XX, transformà la comprensió de la matèria al nivell més fonamental. Des del prisma de la física clàssica, els postulats de la nova teoria eren revolucionaris i tenien una dimensió epistemològica. La seva introducció en diferents contexts polítics i socials mostra processos d'assimilació complexos i reveladors. El present treball té com a objectiu analitzar l'entrada de les idees quàntiques a l'Espanya franquista –entre els anys 1939 i 1965–, tot i examinant si el discurs hegemònic del règim –el nacionalcatolicisme– fou o no un element clau en la seva apropiació. En altres paraules, s'han analitzat les significacions que feren els intel·lectuals i científics espanyols de tals postulats, observant la relació d’aquests amb les pressions polítiques, socials o religioses pròpies del règim. Així, s'han estudiat els articles divulgatius apareguts, durant aquest període, en diverses revistes de caire religiós i filosòfic, així com també el tractament que reberen els postulats quàntics en els primers llibres de text espanyols.

 

bottom