català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Máster Oficial > Trabajos de investigación

Vicenç Allué
La transmisión del conocimiento y las prácticas veterinarias en la Antogüedad y la Edad Media: estado de la cuestión y estudio bibliográfico
Director/es: Jon Arrizabalaga Valbuena
Fecha de lectura: 10-09-2014

El present treball pretén analitzar els processos de transferència de coneixement i pràctiques veterinàries que es porta a terme en marc cronològic que compren el període de finals del s. IV aE fins el XV dE, dins l’àmbit geogràfic del continent euroasiàtic. Partint dels pressupòsits d’història global de Jerry Bentley i la metodologia d’estudi de Peter Burke sobre la transmissió del llegat grecollatí al Renaixement europeu, s’aborden tres apartats: autors i traductors, continguts i destinataris. En l’anàlisi dels mateixos es posa èmfasi en la globalització dels agents participants en aquesta transferència de sabers. Un petit estudi introductori sobre les etapes de la protohistòria dels principals animals involucrats en aquest procés: cavalls, gossos i falcons, ajuda a sustentar el plantejament inicialment plantejat. Els textos que descriuen els coneixements veterinaris es caracteritzen per ser multivariants i polifacètics en quant al nombre d’autors, fonts utilitzades i objectius que pretenen assolir. Aquests factors són positius en quan a la pluralitat dels components, però dificulten la consideració d’un marc doctrinal i evolutiu de la ciència veterinària antiga i medieval. L’existència d’un procés de transferència de coneixements i pràctiques relacionades amb la gestió i salut dels animals s’ha evidenciar des dels seus inicis amb les migracions dels pobles indoeuropeus sobre el 4000 aE, per arribar a l’occident medieval amb el bagatge acumulat i forces renovades.

 

bottom