català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Máster Oficial > Trabajos de investigación

Maria Montava Gadea
Edició i estudi crític del manuscrit "Máquina simplificada para elevar el agua por medio del fuego" de Francesc Santponç
Director/es: Antoni Roca Rosell
Fecha de lectura: 09-09-2013

Francesc Santponç i Roca (1756-1821) fou un metge de Barcelona. A part de a seva activitat mèdica, va estudiar i desenvolupar la tecnologia de començaments del segle XIX. A aquesta època, la força del vapor representava l’avantguarda dels motor de les màquines. Enginyers i artesans havien contribuït a desenvolupar aquesta tecnologia amb aportacions amb que provaven de superar els problemes que presentaven aquestes grans màquines. L’esperit lluitador de personatges com Savery, Newcomen o Watt van impulsar una prometedora tecnologia. Aquest mateix esperit va ser el que portà a Santponç a acceptar el repte de construir una d’aquestes màquines per a un fabricant d’indianes de Barcelona. Aquest projecte ja ha sigut estudiat i posat en context a partir de la memòria que Santponç escriví el 1804-1806.

El present treball indaga en un manuscrit guardat a l’arxiu familiar de Santponç que descriu les “simplificacions” que s’han realitzat a una màquina de vapor. Hem provat de situar cronològicament aquest manuscrit, encara no estudiat, i esbrinar-ne el propòsit amb el que va ser escrit. Hem localitzat les fonts de les que Santponç tragué informació sobre la tecnologia del vapor i hem analitzat el funcionament i característiques d’aquesta màquina, una variant de la màquina de Newcomen realitzada per Gensanne. El manuscrit s’ha de considerar un més dels treballs amb els quals Santponç assumí la tecnologia de vapor del seu temps.

 

bottom