català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Máster Oficial > Trabajos de investigación

Ferran Aragon Manresa
Anàlisi Prosopogràfica del Catòlic-Catalanisme Científic (1904-1910)
Director/es: José Pardo Tomás
Fecha de lectura: 04-09-2012

A principis de segle XX es constituí a Catalunya una comunitat de naturalistes aficionats que treballaven per a la construcció de la identitat nacional catalana a través de l'estudi de la història natural. El present treball és un anàlisi de les característiques socials i ideològiques d'aquest col·lectiu al qual ens hem referit- com a 'Catòlic-Catalanisme Científic'. Hem aplicat la metodologia de la biografia col·lectiva, prosopografia, sobre una selecció d'individus representatius d'aquesta comunitat per tal de revelar les relacions personals que els uniren i els trets ideològics que compartiren. El nostre estudi mostra que el Catòlic-Catalanisme Científic fou una xarxa social relativament homogènia i compacta formada per joves professionals lliberals i clergues que compartien un ideari burgés, regionalista, conservador i confessional. En explorar les múltiples maneres en que aquests elements ideològics es transferiren a la obra científica dels membres del nostre grup d'estudi hem pogut constatar la potencia de la pràctica científica en la creació de símbols d'identitat nacional i de formes ideològiques en general.

 

bottom