català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudios de Doctorado > Tesis doctorales UAB

Xavier Calvó Monreal
Els primers anys de la biologia molecular a Catalunya, sabers i tècniques: l'Escola Estructuralista de Joan Antoni Subirana i Jaume Palau
Director/es: María Jesús Santesmases
Fecha de lectura: 10-09-2009

La tesi presentada contribueix a la història del desenvolupament recent de la biologia molecular a Barcelona  i es centra en l'estudi detallat de la formació d'un influent grup de recerca liderat per Joan Antoni Subirana i Jaume Palau. S'analitzen les trajectòries de les pràctiques experimentals i científiques de tots dos investigadors, la seva formació a l'estranger, els mecanismes mitjançant els quals van definir els seus interessos científics i les seves agendes de recerca. També s'estudien els processos pels quals van adquirir les seves destreses experimentals i com es van definir les seves ambicions professionals. El treball mostra la influència del procés de formació predoctoral i postdoctoral d'ambdós científics, Subirana i Palau, en el context de la comunitat acadèmica espanyola durant  la dècada de 1960 i principis de la de 1970.
L'estudi aporta claus per comprendre quins factors van intervenir en el sorgiment d'un grup de treball. L'elecció d'aquest grup de treball organitzat per Subirana i Palau es basa precisament en la influència que van tenir a Espanya, en el reconeixement que va obtenir el seu treball tant a Espanya com a l'estranger i el caràcter pioner dels treballs que van realitzar.
Les fonts consultades constitueixen una documentació a la qual s'accedeix per primera vegada: els arxius personals de Joan Antoni Subirana i alguns materials de l'arxiu de Jaume Palau. El treball atribueix a tots dos una poderosa identitat, la de dos científics pioners que van introduir a Espanya les tècniques d'estudi de macromolècules biològiques, tant les procedents de la química física com les de difracció de raigs X. S'estudien els processos pels quals ambdós científics i els joves llicenciats del seu entorn es van formar en elles, i com els projectes de recerca d'identificació i caracterització d'histones i estructures del nucli cel lular, van articular les activitats de Subirana i de Palau en el context dels treballs d'estructura i funció dels cromosomes mitjançant la participació de tots dos científics en xarxes estrangeres i internacionals d'intercanvi de reconeixement, de sabers i de pràctiques.
A més de treballar amb documentació d'arxiu i analitzar detalladament les publicacions del grup, s'ha entrevistat als científics i tècnics participants. La metodologia, entre històrica i sociològica pròpia dels estudis de la història recent de la ciència, s'inspira en treballs publicats per autors estrangers sobre grups de recerca i comunitats disciplinars que van sorgir en centres d'investigació i en universitats d'altres països. D'aquesta manera, el treball està actualitzat i han seguit de prop, en contacte personal amb alguns autors de les obres que es citen, la producció historiogràfica sobre biologia, experiments i tècniques i, més especialment, la que fa referència als coneixements, tècniques i estratègies acadèmiques dels coneixements produïts des del període d'entreguerres fins a la dècada de 1970.
La tesi presenta un extens estudi de les interaccions entre científics, molècules biològiques, instruments i polítiques de subvenció a la investigació. Els instruments, les tècniques i els temes de recerca són aspectes centrals de la història que aquesta tesi analitza, que s'inscriu en els estudis sobre les cultures materials de la ciència, mostrant els detalls dels treballs de laboratori que participen en la producció de coneixement.   

 

bottom