català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudios de Doctorado > Tesis doctorales UAB

Agustí Camós Cabeceran
De la història natural a l'evolucionisme: Aspectes de l'estudi de la natura a Catalunya i a Espanya als segles XVIII i XIX
Director/es: Jon Arrizabalaga Valbuena
Fecha de lectura: 24-05-2007

Es tracta d'una tesi per compendi de publicacions on s'inclouen diferents investigacions sobre:
 - La direcció d'història natural de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona al segle XVIII i la primera part del segle XIX
 - La presència de Humboldt en laguns medis de comunicació del segle XIX a Espanya
 - La difusió de la cultura científica per Antonio Bergnes de las Casas
 - La difusió de la teoria evolucionista de Lamarck en la revista "La Abeja" de Barcelona.
 - L'obra de Lamarck i la influència de les seves idees evolucionistes a Catalunya fins a 1868.

http://www.tdx.cat/TDX-0314108-153139

 

bottom