català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudios de Doctorado > Tesis doctorales UAB

Jordi Ferran Boleda
Els públics de l'electricitat a Catalunya (1929-1936): De la Font Màgica de Montjuïc a la difusió dels electrodomèstics
Director/es: Agustí Nieto-Galan
Fecha de lectura: 05-02-2013

En el període immediatament posterior a la celebració de l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929 i en part degut a l’èxit de la mateixa, la societat catalana era especialment receptiva a les novetats tecnològiques relacionades amb l’electricitat. Aquest fet coincidí en el temps amb una més gran disponibilitat de recursos per a l’enllumenat i amb l’aparició dels primers aparells elèctrics per a realitzar tasques domèstiques. La introducció d’aquests productes a les llars catalanes propicià el bescanvi d’informació entre diversos actors –experts i profans– al voltant dels avantatges i usos d’aquests aparells. L’objectiu d’aquesta tesi és l’anàlisi dels diversos actors participants en el procés, dels missatges intercanviats i les vies per on es difonen i, fonamentalment, com aquest intercanvi aconsegueix generar coneixement sobre les noves tecnologies i quin és aquest coneixement.

L’anàlisi d’aquest procés ens situa en l’àmbit de la divulgació de la ciència, i dins d’aquest àmbit, la proposta historiogràfica de coneixement en trànsit formulada per James Secord (2004) ha servit de punt de partida del treball. A aquesta proposta, i d’acord amb les possibilitats que ens ofereix, s’hi han afegit, en funció de cadascun dels casos analitzats, algunes de les aproximacions sorgides dels estudis socials de la tecnologia. La tesi compren cinc casos d’estudi. En primer lloc, l’Exposició Internacional de Barcelona de 1929, les seves relacions amb l’electricitat i la seva influència en la generació d’un discurs divulgador optimista amb la tecnologia en tot el període posterior a la seva realització i fins la Guerra Civil. En segon lloc, s’analitza el cas de la il·luminació elèctrica, des d’una primera activitat desenvolupada en el marc de l’Exposició –l’Exposició de la Llum, fins a l’activitat posterior de les associacions que impulsaren el procés de divulgació de noves formes d’enllumenat elèctric. En aquest cas, resulta molt rellevant l’aparició d’associacions de tècnics que a través de la seva activitat i mitjançant l’organització d’exposicions, de conferències, de concursos o amb la publicació de diversos tipus de documents pretenien divulgar la seva forma d’apropiació de la il•luminació elèctrica, aquella que consideren la forma correcta d’utilitzar les làmpades i recursos que l’electricitat proporciona.

En altres tres casos estan relacionats amb els aparells elèctrics domèstics, les estratègies utilitzades per la seva introducció així com les respostes dels usuaris. Una primera visió general de la qüestió de l’electrificació de la llar, ens condueix a dos casos més específics: la nevera i la cuina. Tot un seguit de qüestions apareixeran en aquests tres casos de forma més o menys homogènia: la qüestió del gènere –atesa la vinculació entre les dones i les tasques domèstiques; la publicitat d’aparells elèctrics; la modernitat; la mecanització de la llar. Però a més, sorgirà una qüestió especialment rellevant: Qui és l’expert que proporciona informació? La construcció d’aquesta figura d’expert que ésser des d’un especialista d’una companyia elèctrica a un usuari domèstic avançat, passant pel venedor o l’instal·lador que visita les llars oferint productes elèctrics resulta fonamental per a poder entendre les vies per on circula la informació i quins són els continguts que es generen.

 

bottom