català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Tesis doctorals UB

Chedli Guesmi Guesmi
El Kitab Al-Amtar Wa-I-Asar De Abu Abd Allah Al-Baqqar
Director/s:
Data de lectura: 18-10-2005

Edició crítica, acompanyada d’introducció i comentari, basada en l’únic manuscrit conservat (Escorial 916) d’un tractat d’astrometeorologia, escrit per un astròleg marroquí de començament del segle XV anomenat Abu ’Abd Allah al-Baqqar. El tractat esmentat és interessant perquè s’hi conserven materials astrològics andalusins que no s’han conservat en cap altra font i alguns dels quals són d’una notable antiguitat.
Així, conté la versió més completa conservada en àrab del sistema de predicció astrològica denominat «sistema de les creus», conegut en la versió castellana alfonsina del Libro de las Cruzes, que els estudis previs fets per J. Vernet i J. Samsó consideren d’origen llatí i objecte d’una versió àrab duta a terme a la península Ibèrica a començament del s. IX. El tractat d’al-Baqqar conté 39 versos d’un poema didàctic escrit per al-Dabbí, astròleg de les corts d’al-Hakam, ’Abd al-Rahman II i Muhammad (s. IX), que constitueix el text «científic» andalusí més antic conservat. Aquesta mateixa obra conté també gairebé un centenar de versos d’Ibn al-Jayyat, un astròleg de mitjan segle XI que va estar al servei de diversos monarques taifes. D’altra banda, la importància del text es fa evident en analitzar les fonts que utilitza. Quasi totes són les mateixes de què disposaven, el s. XI a Toledo, científics importants com ara Said al-Andalusí i al-Istiyí. Les fonts noves, no conegudes per Said, són el Kitab al-Mugni d’Ibn Hibinta (astròleg cristià de Bagdad del s. X, l’obra del qual no es va difondre a l’occident islàmic), i el Kitab al-bari tu ahkam al-nuyum (traduït al castellà en època d’Alfons X amb el títol de Libro conplido en los iudizios de las estrellas) d’Ibn ar-Rigal, gairebé contemporani de Said. L’obra d’al-Baqqar conté informació valuosa sobre les tècniques astrològiques per a la predicció.

 

bottom