català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Tesis doctorals UB

Josep Casulleras Closa
El tratado sobre proyección de rayos de IBN Muàd de Jaén (m. 1093). Edición, traducción y estudio
Director/s: Leonor Martínez Martín, Mònica Rius
Data de lectura: 26-10-2006

El treball analitza el Tractat sobre projecció de raigs, obra del matemàtic, astrònom i cadí de Jaén Ibn Muad al-Yayyani (m.  1093). Aquest text tracta els aspectes matemàtics de les doctrines astrològiques conegudes com divisió de cases i sistema dels aspectes (projecció de raigs en les tradicions antigues i medievals), partint del principi que les dues pràctiques comparteixen la mateixa base teòrica, matemàtica i geomètrica. Ibn Muad presenta procediments de càlcul adequats a les finalitats esmentades, analitza diversos procediments utilitzats pels seus predecessors i ofereix una anàlisi de la pràctica de l’astrologia el segle XI. El text havia estat objecte d’estudis previs parcials de Kennedy i Hogendijk, que va editar i va traduir a l’anglès un passatge de l’obra. Partint d’aquests estudis i d’altres referències fonamentals per a la història de la matemàtica aplicada a l’astrologia medieval, l’estudi actual analitza diversos aspectes matemàtics, terminològics i històrics que es relacionen amb el text d’Ibn Muad i amb la tradició astrològica en la qual s’inscriu aquesta obra. Atenent tant a les pràctiques que esmenta Ibn Muad (divisió de cases i projecció de llamps) com a una tercera pràctica astrològica que comparteix amb les anteriors molts elements de la seva interpretació matemàtica (el tasyir o sistema de progressions), s’hi recull informació sobre els diversos mètodes de càlcul utilitzats pels astròlegs medievals, fent especial atenció als tipus de resolució que s’aplicaven a les tres pràctiques esmentades: instruments astronòmics, taules i algoritmes de càlcul. En els apèndixs s’inclou l’edició i la traducció del text d’Ibn Muad, la traducció d’un passatge del Qámun d’al-Biruni en què es descriu un procediment per a la projecció de raigs i el recàlcul d’una taula per a la mateixa finalitat compilada per Ibn Azzuz al-Quasantini, entre altres coses.

 

bottom