català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Tesis doctorals UAB

Ignasi Medà Calvet
Desenvolupament, difusió i impacte social i cultural dels videojocs de 8 bits a Espanya (1983-1992)
Director/s: Carlos Tabernero Holgado
Data de lectura: 09-03-2018

Aquesta tesi realitza una profunda i exhaustiva mirada històrica sobre el sorgiment i posterior difusió dels videojocs de 8 bits a Espanya entre els anys 1983 a 1992, un període conegut popularment com la “Edat d'or del software espanyol”. La tesi permet qüestionar els arguments que fins ara sostenien una visió única i poc crítica sobre aquesta etapa, conformada bàsicament al voltant de les vivències de les primeres empreses i programadors del sector que van dissenyar i comercialitzar els primers jocs per a ordinadors. Centrant-se més en el coneixement dels usos i pràctiques al voltant de les tecnologies en els diferents contextos de la quotidianitat de les persones, aquesta tesi mostra que en el desenvolupament del sector dels videojocs a Espanya van intervenir en realitat una major diversitat d'actors, processos i espais dels esmentats habitualment. El desenvolupament del sector dels videojocs a Espanya va coincidir amb els processos de negociació pel control, implantació i difusió de la tecnologia informàtica en tot tipus d'espais: administració pública, universitats, escoles, hospitals, fàbriques, laboratoris, oficines i també llars. Els debats públics sobre l’anomenada IT Revolution que s'estava produint en altres països no van fer més que incentivar la voluntat per part de l'Estat d'abanderar aquest procés, sota el pretext que l'únic camí per modernitzar el país passava per aconseguir la seva informatització. D'aquesta manera, les tecnologies informàtiques i electròniques es van identificar com un dels elements clau per aconseguir el desenvolupament econòmic del país davant la seva imminent entrada a la Comunitat Econòmica Europea a partir de l'any 1986. Al mateix temps, l'Estat va contemplar la necessitat de dur a terme accions i iniciatives que afavorissin la familiarització dels ciutadans amb la informàtica i l'ús dels primers ordinadors domèstics com a eines educatives i de treball. En aquells anys s’acostumava a difondre que la informatització del país transformaria radicalment els sectors productius i de treball, així que des del sector públic es va emfatitzar la necessitat d'adquirir les noves competències relacionades amb el sector informàtic de cara a trobar un treball estable en el futur. Respecte a això, el sector públic percebia a la població espanyola com a una societat massa d'individus totalment desconeixedora de la disciplina informàtica i a la qual calia instruir perquè empressin els ordinadors amb una finalitat utilitària. No obstant això, aquesta tesi també revela una inesperada agència activa per part dels primers usuaris i aficionats informàtics. Amb l'accés i la possibilitat de jugar i experimentar què es podia fer amb els primers ordinadors, aquests usuaris van començar a fer circular unes determinades formes de coneixement i pràctiques que no encaixaven amb les utilitats “serioses” inicialment associades a la disciplina informàtica. Com a resultat, l'ús dels ordinadors com a tecnologies d'entreteniment va promoure pràctiques alternatives de consum relacionades amb el sector informàtic i que van acabar estenent-se socialment.

 

bottom