català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Tesis doctorals UAB

Fàtima Romero Vallhonesta
L'àlgebra a la Península Ibèrica del segle XVI
Director/s: Maria Rosa Massa Esteve
Data de lectura: 28-05-2018

Aquesta tesi analitza com es va introduir l’àlgebra a la Península Ibèrica i com es va anar desenvolupant, a partir de l’anàlisi de totes les obres amb contingut algebraic que s’hi van publicar al segle XVI, i del manuscrit 2294 de finals de segle, de la biblioteca de la Universitat de Salamanca. L’estudi d’altres obres europees de la mateixa època amb contingut algebraic, ens ha permès mostrar també que l’estatus de l’àlgebra a la Península Ibèrica, era semblant al d’altres països europeus. Es mostren en les obres analitzades, els aspectes que considerem clau en el procés d’algebrització de les matemàtiques, un dels quals és la idea d’àlgebra que tenen les autors, que en alguns casos porta implícita la idea d’anàlisi. Es mostra també, la generalització dels procediments per a resoldre equacions, així com la creació de nous objectes algebraics que aniran definint les seves pròpies regles. La introducció d’una segona incògnita és també un dels aspectes que hem estudiat, ja que va contribuir a la consideració de les equacions com a nous objectes algebraics. Tots aquests aspectes del desenvolupament de l’àlgebra estan exemplificats amb passatges de les diferents obres analitzades, fent èmfasi en els que són més rellevants en cadascuna. Finalment, fem referència a les possibles fonts de les obres analitzades i a les relacions entre elles i amb altres obres europees amb contingut algebraic publicades en el mateix període.

 

 

bottom