català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Tesis doctorals UAB

Raimon Sucarrats i Riera
L'ensenyament de la història natural a la Barcelona de la primera meitat del segle XIX. Els llibres de text i la docència d'Agustí Yàñez i Girona (2 vols.)
Director/s: José Pardo Tomás
Data de lectura: 12-05-2006

Aquesta tesi doctoral analitza les característiques i el context que van envoltar la publicació dels dos llibres de text d’història natural que elaborà un dels personatges més significatius de la ciència barcelonesa de la primera meitat del segle XIX: les Lecciones de historia natural d’Agustí Yàñez i Girona en el Col·legi de Farmàcia de Sant Victorià de Barcelona. Aquestes dues obres van ser escrites en un marge temporal de vint-i-cinc anys, la primera el 1820 i la segona el 1844/1845.

Primer de tot, el treball estudia com a través dels llibres de text es poden obtenir valuoses informacions sobre diferents aspectes de la ciència d’una època. En el cas concret de les obres de Yàñez, s’examina la seva estructura, les circumstàncies que les van generar, la seva repercussió i els autors consultats per la seva elaboració. També es tracta en profunditat la incorporació per part de l’autor de recursos didàctics en l’explicació dels temes relacionats amb l’experimentació, així com el paper de les il·lustracions en aquesta mena d’obres dedicades a principiants.

A continuació, s’analitzen les grans tendències que marcaren la història natural de l’Europa de la primera meitat del segle XIX, sempre des de l’òptica barcelonesa. Per aconseguir aquest objectiu, s’han revisat una bona part de les memòries sobre història natural presentades a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona en aquella època. A més a més, s’ha estudiat exhaustivament el contingut de les Lecciones en cadascuna de les seves dues edicions. En aquest contingut no hi va influir només el context conceptual, sinó també el context educatiu: el tipus de públic i estudis als quals anaven dedicats els llibres de text. Aquesta anàlisi, i també la de les altres obres de Yàñez, ha permès veure diferències significatives entre allò que contenia un llibre de text dirigit a estudiants de la llicenciatura de farmàcia i les idees científiques del seu autor, molt properes en alguns casos a l’òrbita lamarckista.

El treball també ofereix una visió panoràmica de la figura de l’autor i de la institució en la que es van utilitzar fonamentalment els seus manuals. També es repassen els estudis que sobre matèries relacionades amb la història natural s’impartiren en aquella època a institucions com la Junta de Comerç, amb les seves escoles de química i botànica, la Reial Acadèmia de Ciències i Arts, amb les seves càtedres de zoologia i geologia, i la Universitat de Barcelona en les seves diferents facultats.

Per l’elaboració del treball, s’han consultat nombroses fonts manuscrites, fonamentalment relacionades amb el Col·legi de Farmàcia i l’Acadèmia de Ciències: llibres de matrícules, de llicenciatures, d’exàmens, de batxillerats, de conferències dominicals, d’actes i acords, inventaris, etc. Això ha permès obtenir suficient informació per concretar com Yàñez impartia l’assignatura d’història natural en la seva càtedra d’història natural del Col·legi de Farmàcia: des de l’acte docent, teòric i pràctic, a l’elaboració dels exàmens i les qualificacions obtingudes pels alumnes. També s’examina el tipus d’alumnat: nombre, edat i procedència. L’estudi dels inventaris ha possibilitat el seguiment de l’evolució del gabinet d’història natural, així com de la biblioteca del Col·legi de Farmàcia. Un altre aspecte estudiat ha estat com es va produir la creació i evolució del museu d’història natural de l’Acadèmia de Ciències de Barcelona.

Per últim, el treball incideix en l’aspecte divulgador de l’obra de Yàñez. No solament en la seva tasca docent, sinó també en altres actuacions com el seu desig d’obrir al públic les institucions científiques, o en tota la seva obra escrita, amb obres dedicades a la meteorologia o a l’elogi fúnebre d’altres acadèmics. 

http://www.tdx.cat/TDX-1109106-133436

 

bottom