català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Investigación > Proyectos en curso

Science and Expertise in the public sphere: Barcelona (1888-1992)
HAR2009-12918-C03-02 (subprograma HIST)


Investigador responsable: Agustí Nieto-Galan
Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Vigencia: 2010 - 2013

Investigadors del grup: Xavier Vall (CEHIC-UAB), Jaume Sastre (CEHIC-UAB), Oliver Hochadel (IMF-CSIC), Reis Fontanals (BC)

El projecte analitza un conjunt d'estudis de cas, amb l'objectiu d'identificar els mecanismes d'adquisició d'autoritat científica en els processos de divulgació a la ciutat de Barcelona de finals del segle XIX a finals del segle XX. Els seu objectius principals són els següents:

  1. A través de quins mecanismes, en quins espais concrets i amb la participació de quin tipus d'actors es constitueix la credibilitat necessària per a l'acceptació social del saber expert
  2. Quin paper i quines conseqüències tenen les controvèrsies científiques en el procés de configuració de la figura de l'expert i el saber expert
  3. Quin és el paper de l'ensenyament i la popularització de les ciències en la configuració de la figura de l'expert i del saber expert
  4. Quines característiques particulars adopten els processos de legitimació del saber expert en les societats de la perifèria científica
 

bottom