català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Investigación > Proyectos en curso

Entre el centro y la periferia científica: la prensa médica en Cataluña (1898-1938)


Investigador responsable: Annette Mülberger
Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Vigencia: 2009 - 2012

HAR2009-11342 

El periodisme ha estat un dels principals mitjans de comunicació científica. Al llarg del segle XIX, aquesta forma de transmissió, debat i intercanvi de coneixement es consolidà al món occidental. L'article de revista desplaçà poc a poc altres mitjans de comunicació impresos i el seu creixement exponencial contribuí a definir les àrees de conreu, però també a ampliar gradualment els límits de la ciències mèdiques.
La premsa mèdica ha tingut un lloc excepcional a Catalunya des de mitjan segle XIX. Com a àrea de desenvolupament d'una indústria editorial creixent, la ciutat de Barcelona ha esdevingut un empori editorial mèdic, capdavanter i d'abast i influència a Espanya i a Llatinoamèrica. L’abundància i la qualitat de les revistes mèdiques publicades en castellà i en català a Barcelona en són bon exponent.
L'espectacular desenvolupament de les revistes mèdiques catalanes de finals del segle XIX es va veure consolidat i ampliat al llarg del primer terç del segle XX. Al llarg d’aquest període, la premsa mèdica catalana, més enllà dels formats i de la periodicitat, ha esdevingut un dels mitjans més importants quant a la comunicació de tot allò relacionat amb l’exercici mèdic, des de disposicions oficials i notícies de caire laboral a articles d’opinió de tota mena. Alhora, ha estat el mecanisme emprat per a comunicar i debatre qualsevol tema relacionat amb la recerca clínica o bàsica.. També ha jugat un paper rellevant com a espai de formació mèdica contínua, en oferir articles de síntesi o revisió com a estímul per a una actualització constant de coneixements i pràctiques.

 

bottom