català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Recerca > Projectes en curs

Física, cultura i política a Espanya


Investigador responsable: Xavier Roqué Rodríguez
Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad
Vigència: 2012 - 2014


Investigadors del grup

Marià Baig
Departament de Física i CEHIC, UAB

Lino Camprubí
CEHIC, UAB

Néstor Herran
Université Pierre et Marie Curie, Paris, France

Pedro Ruiz-Castell
Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, Universitat de València

Jordi Sequero
Tècnic de Suport a la Recerca, Servei d’Arxius de Ciència, UAB

El projecte està dedicat a l'estudi de les relacions culturals de la física contemporània a Espanya. Els quatre objetius principals són:

1) Elaborar un catàlog de fonts primàries sobre la història de la física a Espanya en el s. XX. 

2) Completar la identificació de fons d'arxiu personals i institucionals disponibles sobre la història de la física d'aquest període, i impulsar un programa d'història oral dirigit a recopilar la memòria històrica de protagonistes de la física espanyola d'aquest període.

3) Mantenir i ampliar la base de dades sobre la història de la física a Espanya en el segle XX, principal producte del projecte en què es basa la proposta.

4) Elaborar estudis sobre episodis concrets de la història de la física espanyola, especialment durant la segona meitat del segle.

El projecte té precedents en d'altres contextos nacionals, que han posat en relleu la relació entre la física i les esferes cultural i política. L'estudi del cas espanyol ens permetrà comparar conclusions i facilitarà la integració del nostre treball en la historiografia internacional.

 

bottom