català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Recerca > Projectes en curs

Història de la Ciència, la Tecnologia i la Medicina a la Catalunya contemporània (segles XVIII-XX)


Investigador responsable: Agustí Nieto-Galan
Entitat finançadora: AGAUR, Generalitat de Catalunya
Vigència: 2009 - 2013

Sota la direcció del Centre de Història de la Ciència (CEHIC), el grup està format per investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), y el Museu d’Història de la Medicina de Catalunya (MHMC).
Unint esforços en la nostra comunitat d’historiadors de la ciència, el nostre objectiu és produir resultats d’alta qualitat que facin que el nostres estudis sobre temes locals siguin internacionalment reconeguts en la historiografia general.
La nostra investigació està inspirada en el llibre de John V. Pickstone Ways of Knowing (2000). Aquest llibre proporciona un marc nou i accessible per entendre la ciència, la tecnologia i la medicina (STM).Els estudis de cas que normalment pertanyen a una única disciplina s’integren en un programa de STM, a través de l’anàlisi dels processos d’ensenyament i divulgació, com per exemple la formació d’enginyers en les escoles tècniques, la divulgació de la medicina, i la imatge de la física nuclear en l’esfera pública, entre molts d’altres.

Els objectius principals del grup són:

  • Enfortir dels seminaris de recerca des de la perspectiva STM.
  • Potenciar la identificació i catalogació de noves fonts primàries per a la recerca.
  • Potenciar la traducció i correcció de treballs de recerca del grup, a fi d’augmentar el nombre de publicacions en anglès en revistes de projecció internacional.
  • Definir temes de treball en comú entre els membres del grup.
  • Finançar o ajudar a la compra de llibres i llicències de bases de dades.

Organització:
El grup està format per 13 investigadors principals:

Herran, Néstor
nestor.herran@uab.es

Hochadel, Oliver [+]
Oliver.Hochadel@uab.cat

Martínez Vidal, Alvar [+]
alvar.martinez.vidal@uab.cat

Massa Esteve, Mª Rosa
M.Rosa.Massa@upc.edu

Molero Mesa, Jorge [+]
jorge.molero@uab.es

Mülberger, Annette [+]
annette.mulberger@uab.cat

Nieto-Galan, Agustí [+]
agusti.nieto@uab.cat

Pardo Tomás, José
pppardo@imf.csic.es

Puig, Carles
carles.puig@upc.edu

Roca-Rosell, Antoni
antoni.roca-rosell@upc.edu

Ruiz Castell, Pedro [+]
pedro.ruiz.castell@uab.es

Roqué, Xavier [+]
xavier.roque@uab.cat

Zarzoso, Alfons 
alfons.zarzoso@uab.cat

Publicacions:

Nieto-Galan, Agustí (2008). The History of Science in Spain: A Critical Overview. Nuncius 23(2): 211-236.

Gavroglu, Kostas; Nieto-Galán, Agustí et al. (2008). Science and Technology in the European Periphery. Some historiographical reflections. History of Science 66: 1-23

Martínez Vidal, Alvar; Pardo Tomás, José (2005) . Anatomical Theatres and the Teaching of Anatomy in Early Modern Spain. Medical History 49(3): 251-280

Mülberger, Annette (2008). Spanish Experiences with German Psychology prior to World War I. Journal for the History of the Behavioral Sciences 44(2):161-179

Massa Esteve, Mª Rosa (2006). Algebra and Geometry in Pietro Mengoli (1625-1686). Historia Mathematica 33: 82-112.

Roca-Rosell, Antoni; Lusa-Monforte, Guillermo; Barca-Salom, Francesc; Puig-Pla, Carles (2006). Industrial Engineering in Spain in the First Half of the Twentieth Century: From Renewal to Crisis. History of Technology 27: 147-161

Roca Rosell, Antoni (2005). Esteve Terradas and the Spanish Science in the Early Years of the Franco Regime. Minerva 43: 147–162

Herran, Néstor.(2006). Spreading Nucleonics: the Isotope School at the Atomic Energy Research Establishment, 1951- 1967. British Journal of the History of Science 39(4): 569–586.

Ruiz Castell, Pedro (2008). Scientific instruments for education in early twentieth-century Spain.Annals of Science 65: 519- 527

Bertomeu-Sánchez, José Ramón; Nieto-Galán, Agustí (eds.)(2006). Chemistry, Medicine, and Crime: Mateu J.B. Orfila (1787-1853) and His Times. Sagamore Beach (USA): Science History Publications, 301 pages.

Herran, Néstor (2008). Aguas, semillas y radiaciones. El Laboratorio de Radiactividad de la Universidad de Madrid, 1904-1929. Madrid: CSIC, 274 pages.

Simon, Josep ; Herran, Néstor (eds.) (2008). Beyond Borders: Fresh Perspectives in History of Science. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 380 pages.

Ruiz Castell, Pedro (2008). Astronomy and astrophysics in Spain (1850-1914). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 320 pages.

Hochadel, Oliver (2008). The Sale of Shocks and Sparks: Itinerant 'Electricians' in the German Enlightenment.  In: Bensaude-Vincent, Bernadette; Blondel, Christine (eds.) Sciences & Spectacle in the European Enlightenment. London: Ashgate, p. 89-101

Nieto Galan, Agustí; Roca Rosell, Antoni (2003). Scientific Education and the Crisis of the University in 18th Century Barcelona. In: Feingold, M.; Navarro-Brotons, V. (eds.) Universities and Science in Early Modern Period. Dordrecht: Springer, p. 273-288

Formen part del grup, també, tot un conjunt de persones que col·laboren amb els membres del grup i que constitueixen el veritable col·lectiu d’historiadors de la ciència que hi ha darrera:

Dr. Carlos Acosta (UAB)
Dr. Joan Carles Alayo (UPC)
Dra. Mònica Balltondre (UAB)
Dr. Francesc Barca (UPC)
Dr. Pasqual Bernat (UAB)
Dra. Mónica Blanco (UPC)
Xavier Calvó (UAB)
Dr. Josep Maria Camarasa (IEC)
Agustí Camós (UAB)
Alfons Carpio (UAB)
Juan Carlos García Reyes (CSIC)
Luis Duque (UAB)
Dr. Pere Grapí (UAB)
Sara Fajula (MHMC)
Reis Fontanals (BC)
Jesús Gallech (UAB)
Dra. Matiana González (UAB)
Dr. José Manuel Gutiérrez (UAB)
Dr. Carles Hervás (Vall d'Hebrón-UAB)
Marta Jordi (MPI)
Sara Lugo (UAB)
Dr. Guillermo Lusa (UPC)
Luis Navarro (UB)
Dra. Núria Pérez (UPF)
Dra. Fàtima Romero (UPC)
Dra. Emma Sallent (UB)
Dr. Jesús Sánchez Miñana (UPC)
Jaume Sastre (UAB)
Elena Serrano (UAB)
Dr. Raimon Sucarrats (UAB)
Dr. Carlos Tabernero (UOC)
Miquel Terreu (UAB)
Yoko Tochigui (UAB)
Tania Trigo (UAB)
Jaume Valentines (UPC)
José Joaquin Valera (UAB)
Xavier Vall (UAB)
Laura Valls (CSIC)

 

bottom