català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Recerca > Projectes finalitzats

La medicina i els seus públics en la medicina d'entreguerres: el Sindicat de Metges de Catalunya


Investigador responsable:
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Vigència: 2006 - 2009

El projecte estudia les diverses estratègies de projecció pública per part dels professionals de la medicina catalans de la primera meitat del segle XX, a partir de l'estudi del fons documental del Sindicat de Metges de Catalunya així com dels arxius personals de metges importants com Bellido, Turró o Aiguader. El seu objetiu és comprendre el anomenat "catalanisme mèdic", a través de l'estudi del paper del Sidicat de Metges en el context històric de les lluites socials i de l'institucionalització de la Mancomunitat; l'impacte 'popularizador' dels congressos de l'Associació de Metges de Llengua Catalana i el desenvolupament del Butlletí del Sindicat com a instrument de comunicació d'idees i pràctiques mèdiques entre els dirigents i els afiliats del sindicat.

 

bottom