català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Recerca > Projectes finalitzats

Medicina i regulació social a l'Espanya del segle XX: pensament subaltern i colonialitat del saber científic entorn de l'ètnia i la classe


Investigador responsable: Jorge Molero Mesa
Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia
Vigència: 2006 - 2009

Aquest projecte estudia la relació que hi ha entre el pensament científic, la medicina i el poder a l’Espanya metropolitana i colonial dels segles XIX i XX. Analitza la medicina i les pràctiques científiques com exponents modèlics del pensament hegemònic, i el coneixement de la realitat biològica i sociosanitària generat per grups socials no integrats al sistema liberal burgès, prestant especial atenció a les categories de gènere, classe i ètnia.

 

bottom