català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Miembros > 3.3 Estudiantes de doctorado

Tochigi, Yoko
Doctoranda - Director: Àlvar Martínez Vidal
Becaria FI Generalitat de Catalunya. Departamento de Filosofía, UAB
yoko.tochigi@gmail.com
 

Projecte de tesi doctoral:

Hacia una ciencia practica de la salud: La especialización de la medicina del deporte en Catalunya (1897-1936)

Durant aquest any la recerca s’ha centrat progressivament sobre la relació entre l'esport i la medicina, superant el marc de la kinesiteràpia en el balneari que havia plantejat al principi. Això justificaria un canvi de títol, que ara hauria de ser: “Hacia una ciencia práctica de la salud: la especialización de la medicina del deporte en Cataluña (1897-1936)”. Com es sabut, les primeres dècades del segle XX van conèixer un ràpid desenvolupament de les especialitats mèdiques al món occidental; en aquest sentit, Catalunya no va ser una excepció.
Així, la tesi doctoral pretén abordar l’aparició de la medicina esportiva a la Catalunya anterior a la Guerra Civil en el marc del procés de l'especialització dins de la medicina. Concreto l'objectiu primordial de la tesi en els dos punts següents:
1.    Analitzar l'aparició de la medicina de l'esport en la Catalunya dels principis del segle XX com a nova especialitat mèdica
2.    Examinar la relació entre l'esport i la medicina en la societat catalana de l'època.

Això suposa abordar els aspectes següents:
a) el procés d'especialització de la medicina esportiva dins de la professió mèdica
b) el sorgiment de noves ocupacions laborals paramèdiques (massatgista, fisioterapeuta, nutricionista, etc.)
c) la introducció de tècniques i mètodes físics i psíquics de tractament i rehabilitació (dietes, massatge, fisioteràpia, gimnàstica mèdica, tècniques de rehabilitació, etc.)
d) l'aplicació de principis higiènics a l'esport
e) la investigació de laboratori sobre l'exercici físic (fisiologia muscular i del sistema cardiorespiratori, metabolisme basal, sistema endocrí, etc.

Tenint en compte el que s'ha dit, he realitzat el recull i l'ordenació de les fonts primàries i de les secundàries, a partir de les quals he articulat els capítols de la tesi doctoral
Respecte a les fonts primàries, he confeccionat una base de dades que inclou les referències i la localització de textos impresos (principalment, premsa general, premsa esportiva, revistes de clubs esportius, monografies i articles publicats per metges catalans sobre qualsevol tema relatiu a la medicina i l’esport), i també textos manuscrits, que es conserven en els arxius de la Junta para Ampliación de Estudios (JAE), els del Govern de la Mancomunitat i de la Generalitat de Catalunya i els de la Universitat de Barcelona.
Respecte a les fonts secundàries o bibliografia crítica, he confeccionat una base de dades de bibliogràfia que inclou referències de la literatura secundària relativa al procés d’aparició i desenvolupament de les especialitats mèdiques, el sorgiment de la medicina esportiva i la història de les relacions entre l'educació física i l'esport.
En particular, pel que fa a l'especialització de la medicina, els meus directors de la tesi em vam recomanar el llibre de George Weisz (McGill University, Montreal) titulat Divide and Conquer: A Comparative History of Medical Specialization, 1830-1950 (New York: Oxford University Press, 2006). Conjuntament, en un col•loqui organitzat per la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, que va tenir lloc el 27 de març de 2009, vaig tenir l'oportunitat d'escoltar la conferència de Weisz titulada “Specialists and Generalists in the Era of Biomedicine”. Posteriorment, he pogut col•laborar en la redacció d'una ressenya del col•loqui per a Ictineu, el butlletí de l’esmentada Societat. Aquesta experiència m'ha servit per avançar en l'elaboració del marc historiogràfic de la tesi.
A la fi i l’efecte de controlar, orientar i avançar en la realització de la tesi, vaig assistir periòdicament a les tutories dels directors de la tesi. Aquestes sessions m'han aportat molt per a reconduir el projecte inicial i per a enriquir qüestions de detall i de conjunt. També, respecte al projecte de la tesi, vaig tenir ocasió de rebre els comentaris i els suggeriments de la professora Bernadette Bensaude-Vincent (Université de Paris 10) en el marc d’un seminari de recerca amb estudiants del programa interuniversitari (UAB-UB) de doctorat celebrat el dia 11 de maig de 2009 en el Centre d’Història de la Ciència, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser una bona oportunitat per a exposar el meu treball i per conèixer l'opinió qualificada d’un dels historiadors de la ciència de més prestigi mundial.
Hem organitzat un seminari d'estudi, de caire voluntari, entre els estudiants de doctorat voluntaris una vegada al mes. Aquest seminari va afavorir l’intercanvi d’informacions i d’opinions, donant així un veritable impulsa la motivació.
Per altra banda, he col•laborat en les tasques d’organització de la 5th European Spring School of the History of Science and Popularization / International Workshop “Radioactivity in the Public Sphere” (Menorca, maig de 2009), que organitza la Societat d’Història de la Ciència i de la Tècnica, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, en col•laboració amb l’Institut Menorquí d’Estudis, el Centre d’Història de la Ciència de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’European Society for the History of Science.
Com a participació en les activitats de la Unitat d’Història de la Medicina, a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, he auxiliat en la inspecció de l'examen de pregrau de l’assignatura d’Introducció de la Medicina i en les tasques de trasllat de fons històrics.

bottom