català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Miembros > 3.1 Becarios de doctorado

Medà Calvet, Ignasi
Doctorando - Director: Carlos Tabernero
Becari FI Generalitat de Catalunya CEHIC, UAB
ignasi21mc@hotmail.com
 

Estudi sobre el desenvolupament, la difusió i l’impacte social i cultural dels videojocs de 8 bits a Espanya (1983 - 1992)

Les transicions tecnològiques en la societat s’analitzen i s’estudien, quasi sempre, posant l’èmfasi només en les millores tècniques i en els avantatges (o desavantatges) que aporten els nous aparells que van sorgint i que arriben al mercat. Així, l’estudi i la interpretació de l’èxit o el fracàs social i econòmic dels aparells tecnològics acostuma a ser el següent: apareix un nou invent, aparell o tecnologia; a continuació es coneixen les seves característiques a través de la publicitat; finalment, s’analitza la seva rendibilitat econòmica. Aquests estudis centrats només en el coneixement de les característiques tècniques i el funcionament dels nous aparells tecnològics s’obliden, massa sovint, del conjunt de les interaccions socials, materials i culturals implicades, incloent-hi actors, objectes i espais provinents dels teixits empresarial, universitari, financer, científic, polític, de grups de pressió i, fins i tot, dels mateixos usuaris dels aparells i noves tecnologies.

Els estudis d’història i sociologia de la ciència i la tecnologia permeten contrarestar aquest escull epistemològic, tot i que consideren, de del punt de vista analític, la multiplicitat d’actors, objectes i espais que intervenen en aquests processos de generació i gestió de coneixement. Des de la història de la ciència es dóna veu a altres pràctiques, amb un enfocament que permet considerar a la ciència com a activitat pràctica, i fins i tot com un conjunt de pràctiques comunicatives multidimensionals ubicades en totes i cadascuna de les rutines de la vida diària (Secord, 2004; Nieto-Galán, 2011). Seguint aquest marc teòric, es pretén aprofundir en l’estudi i anàlisi d’una etapa històrica molt poc estudiada a Espanya fins al moment des del punt de vista del desenvolupament tecnològic: la de l’aparició i explosió dels videojocs en el període comprès entre els anys 1983 i 1992, també coneguda como a “Edat d’or del software espanyol” (Esteve, 2012).

Contribució d’aquest projecte:
L’objectiu d’aquest estudi és intentar oferir un retrat històric i sociològic centrat en la multitud de fluxos d’informació i en els actors socials i individuals que van contribuir a que Espanya es convertís en poc temps en un dels principals productors europeus de software en videojocs per a màquines de 8 bits. També s’enfocarà a la seva ràpida decadència amb la transició cap als jocs de 16 bits. Així mateix, també es pretén analitzar com es va socialitzar i quins són els canvis de comportament d’una societat o d’unes generacions que, per primera vegada en la història, van créixer i educar-se al voltant d’una nova cultura científic-tecnològica: la dels videojocs i la informàtica. A partir d’aquesta premissa, es proposen els següents objectius:

- Analitzar el marc de desenvolupament industrial-tecnològic a Espanya en relació amb l’aparició i explosió dels videojocs (el mercat empresarial espanyol del videojoc) en el període comprès entre els anys 1983 i 1992.
   
- Estudiar les estratègies i campanyes de publicitat i marketing sobre els videojocs a Espanya en el mateix període (1983-1992).  
 
- Analitzar i contextualitzar l’impacte de la informàtica i els videojocs com a nou fenomen d’entreteniment i oci, així com d’aprenentatge científic-tecnològic, per a les persones a l’Espanya del anys 80.     

- Explorar i analitzar, des del punt de vista cultural, les relacions, interaccions i influències mútues entre el món dels videojocs i el món de la ficció durant aquest període (ciència ficció, fenomen “ciberpunk”, etc.)  
 
- Explorar i analitzar, des del punt de vista professional, les relacions, interaccions i influències mútues entre els mons de la informàtica, els videojocs i les característiques del mercat laboral i professional a Espanya durant aquest període.

bottom