català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Membres > 1.1 Amb dedicació plena a la Història de la Ciència a la UAB

Mülberger, Annette
Professora titular
Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, UAB
annette.mulberger@uab.cat
mulberger_fot.jpg

 

 

Professora titular de la Facultat de Psicologia (UAB) on imparteix l’assignatura de Grau de Historia de la Psicologia. Les seves línees de recerca son: l’estudi de la ment a Europa (segles 19 i 20) i les discussions sobre els límits de la ciència psicològica.

https://orcid.org/0000-0002-7260-9734

Informació de contacte
Departament de Psicologia bàsica, evolutiva y d'educación, despatx B5/162
Facultat de Psicologia, Edifici B - Campus de la UAB - 08193 Bellaterra

Línies de recerca
Història de la psicologia a Alemanya i Espanya (segles XIX i XX)
Transferència de coneixement psicològic a Europa
Popularització i llibres de text en psicologia
Les discussions sobre els límits de la ciència psicològica
Discursos sobre la crisi de la psicologia

Docència de grau
Història de la psicologia

Docència de màster
Individu, ment i societat en la història de les ciències humanes

Projectes de recerca
Ciència, tecnologia i ciutadania en la societat del coneixement

Publicacions (selecció)
MÜLBERGER, A. (2013). En el umbral de lo desconocido: Un caso de visión extraordinaria en la España de Primo de Rivera, Dynamis, 33, 1, 195-216.

MÜLBERGER, A. (2012). Wundt contested: The first crisis declaration in psychology, Studies in the History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 43, 434-444

MÜLBERGER, A. (2012) "Apropriation of Psychological Testing in the Spanish Pedagogical Context". A: ROCA-ROSELL, A. (ed.). The Circulation of Science and Technology: Proceedings of the 4th International Conference of the ESHS, Barcelona, 18-20 November 2010. Barcelona: SCHCT-IEC, pp. 626-631. ( http://4eshs.iec.cat/ ).

MÜLBERGER, A. & BALLTONDRE, M. (2012). Metapsychics in Spain: Acknowledging or questioning the marvelous? History of the Human Sciences, 25 (2), 2, 108-130

STURM, T. & MÜLBERGER, A. (2012). Crisis discussions in psychology – New historical and philosophical persectives, Studies in the History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences, 43, 425-433.

MÜLBERGER, A. (2012). A psicologia, uma ciência em crise? Visões divergentes entre 1897 e 1911. En A. M. Jacó-Vilela & F. Teixeira Portugal, Clio-Psyché (Gênero, história, psicología) (pp. 235-250). Brazil: UEJ.

MÜLBERGER, A. (2012). Psicologia e Crise. Estudo de uma Relação Histórica. En S. De Freitas Araujo, Història e Filosofia da Psicologia: Perspectivas Contemporâneas (pp. 167-186). Juiz de Fora (Brazil): UFJF.

MÜLBERGER, A. (2010). Un psicólogo abandona su mundo: El exilio de Emilio Mira y López. En J.L. Barona, El exilio científico republicano (pp.  157-172). Valencia (Spain): Universidad de Valencia.

MÜLBERGER, A. & BALLTONDRE, M. (2010). La presència de la psicología a les revistes científiques catalanes de principi del segle XX, Gimbernat, 53, 131-140.

MÜLBERGER, A. (2009). Teaching Psychology to Jurists: Initiatives and Reactions Prior to World War I, History of Psychology, 12, 60-86.

MÜLBERGER, A. (2009). Karl Marbe und die Anwendung der Psychologie im Rechtswesen vor dem ersten Weltkrieg. En M. Schmoeckel, Psychologie als Argument in der juristischen Literatur des Kaiserreichs (pp: 135-155). Bonn (Alemania): Nomos.

MÜLBERGER, A.; BALLTONDRE, M.; VILAPLANA, E.; CAVALCANTE, M.T. & MORENO, V. (2009). La metapsíquica en la prensa diaria barcelonesa: un análisis de “La Vanguardia“ (1923-1936), Revista de Historia de la Psicología, 30, 2-3, 269-276.

Mülberger, A. (2008) “Spanish Experiences with German Psychology prior to World War I”. Journal for the History of the Behavioral Sciences, 44, 2, pp. 161-179.

Mülberger, A. (2007) “Es mejor morir de pie que vivir de rodillas: Emilio Mira y López y la revolución social”, Dynamis, 27, pp. 309-332.

bottom