català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Professorat

Arrizabalaga Valbuena, Jon
Professor d'investigació
Grup de Cultura mèdica i científica en espais urbans, Institució Milà i Fontanals-CSIC
jonarri@imf.csic.es
jon_arrizabalaga

 

Investigador del CSIC en Història de la Ciencia, adscrit a la Institució Milà i Fontanals (IMF) de Barcelona. La seva recerca es focalitza principalment en tres àmbits: humanitarisme, medicina de guerra i tecnologies sanitàries (segles XIX-XXI); malalties infeccioses emergents i salut global en el món contemporani; i malaltia, medicina i minories a l’Europa de l’Antic Règim.

https://orcid.org/0000-0002-0740-4951


Informació de contacte
Consell Superior d'Investigacions Científiques
Institució Milà i Fontanals

Egipcíaques, 15
08001 Barcelona
+34 93 442 34 89


Línies de recerca
Història de la medicina, de la malaltia i de la salut (segles XIV-XVII)
La primera impremta i el llibre científic
Biomedicina (segle XX)


Projectes de recerca
2016-2018 (HAR2015-67723-P): “Acciones de socorro y tecnologías médicas en emergencias humanitarias (1850-1950): agencias, agendas, espacios y representaciones”. Ministerio de Economía y Competitividad, Gobierno de España.


Tesis dirigides
Sirvent Ribalda, Enric (2013)
Del cuerpo regional a la totalidad viviente: saber y prácticas anatómicas de las ciencias de la salud en Barcelona 1960-2012

González Silva, Matiana (2008)
Del 'consejo prematrimonial' al PGH: Treinta años de genética humana en El País (1976-2006)

Viera Rojas, Delfín Eduardo (2008)
Médico no de individuos, sino de pueblos". La obra científica de Francisco Herrera Luque (1927-1991)

Camós Cabeceran, Agustí (2007)
De la història natural a l'evolucionisme: Aspectes de l'estudi de la natura a Catalunya i a Espanya als segles XVIII i XIX


Principals publicacions (darrers cinc anys)
https://csic.academia.edu/JonArrizabalaga
https://www.researchgate.net/profile/Jon_Arrizabalaga

Arrizabalaga, Jon (en premsa) Performing population’s humanitarian emotions in wartime: narratives of relief action in the Spanish civil wars during the 1870s. En: Martín-Moruno, Dolores; Pichel, Beatriz (eds) Emotional Bodies. Studies on the historical performativity of emotions. Champaign, University of Illinois Press.

Arrizabalaga, Jon; García Reyes, J. Carlos (en premsa) Contagion/quarantine controversies on cholera and yellow fever in mid nineteenth-century Spain: the case of Nicasio Landa. En: Chircop, John; Martínez-Antonio, F. Javier (eds) Quarantines: Space, Identity, and Power in the Mediterranean, 1780-1914. Nueva York, Routledge.

Grell, Ole; Cunningham, Andrew; Arrizabalaga, Jon (eds) (2017) 'It all depends on the dose' Poisons and Medicines in European History. Londres, Routledge, 240 pp.

Arrizabalaga, Jon (ed) (2016) Humanitarismo, guerra e innovación tecnológica: el caso de Cruz Roja Española. Manguinhos, 23/3: 825-897

Arrizabalaga, Jon (2015) Does History Matter? Commentary on “Making the Case for History in Medical Education”. Journal of the History of Medicine and Allied Sciences, 70 (4): 653-655

 

bottom