català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Professorat

Puig Aguilar, Roser
Professora titular
Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica, UB
roserpuig@ub.edu
 


https://orcid.org/0000-0002-4235-5198

Informació  de contacte
Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica, despatx P1.21
Facultat de Filologia
Edifici Històric UB
Gran Via Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
ext. 35608


Línies de recerca
Ciència i tècnica a al-Andalus
Astronomia àrab medieval teòrica i aplicada: observatoris i astrònoms araboislàmics
Instruments astronòmics àrabs i europeus, les seves connexions i interferències
Circulació i difusió de les idees científiques a través de la Mediterrània medieval


Tesis dirigides

Samadi, Youssef (2017)
Al-Mustaw`ib al-kafi wa-l-muqni`al-shafi`de al-Umawi al-Qurtubi (m. 1206). Edición y estudio
 

Principals publicacions (darrers cinc anys)
https://www.researchgate.net/profile/Roser_Puig_Aguilar

Rius-Piniés, Mònica; Puig Aguilar, Roser (2015). Al-Asfi’s Description of the Zawiya Nasiriyya: the Use of Buildings as Astronomical Tools. Journal for the History of Astronomy, 46 (3): 25-342

Puig Aguilar, Roser (2014). Abū Isḥāq Ibrāhīm ibn Yaḥyā al-Naqqāsh al-Tujībī al-Zarqālī. En: Hockey, Thomas; et al. (eds) Biographical Encyclopedia of Astronomers. Nueva York, Springer, pp 2410-2414

Puig Aguilar, Roser (2014). Ṣāghānī: Abū Ḥāmid Aḥmad ibn Muḥammad al-Ṣāghānī [al-Ṣaghānī] al-Asṭurlābī. En: Hockey, Thomas; et al. (eds) Biographical Encyclopedia of Astronomers. Nueva York, Springer, pp 1902-1903

Puig Aguilar, Roser (2014). Ibn al-Hā’im: Abū Muḥammad ҁ Abd al-Ḥaqq al-Ghāfiqī al-Ishbīlī. En: Hockey, Thomas; et al. (eds) Biographical Encyclopedia of Astronomers. Nueva York, Springer, pp 1050-1051

Puig Aguilar, Roser (2014). ҁAlī ibn Khalaf: Abū al-Ḥasan ibn Aḥmar al-Ṣaydalānī. En: Hockey, Thomas; et al. (eds) Biographical Encyclopedia of Astronomers. Nueva York, Springer, pp 56-58

Calvo Labarta, Emilia; Puig Aguilar, Roser (2012) The universal plate revisited. En: Iqbal, Muzaffar (ed) New Perspectives on the History of Islamic Science. London, Ashgate, pp. 411-455

bottom