català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Professorat

Díaz Fajardo, Montserrat
Professora associada
Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica, UB
mdiazfajardo@ub.edu
montse


Professora de la Facultat de Filologia i investigadora del Grup Millàs Vallicrosa d'Història de la Ciència Àrab. La seva línia de recerca principal es centra en l'edició crítica i estudi històric de manuscrits científics escrits en llengua àrab a al-Andalus i el Magreb (segles XI-XV). Ha treballat sobre tradicions astronòmiques, pràctiques i taules astrològiques, mesurament de superfícies, geografia astrològica i temps de gestació. En la segona línia de recerca, estudia el valor de la formació per al col·lectiu de dones immigrants magrebines.

https://orcid.org/0000-0002-4732-5924


Informació de contacte
Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica, despatx P1.22
Facultat de Filologia
Edifici Històric UB
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
08007 Barcelona
ext. 35704Línies de recerca
Edició crítica, interpretació i estudi històric de manuscrits científics en llengua àrab a al-Andalus i Magreb (segles XI-XV): tradicions astronòmiques, pràctiques i taules astrològiques, mesures de superfícies, geografia astrològica i temps de gestació.
Valor de la formació per al col·lectiu de dones migrants magrebines.


Principals publicacions (darrers cinc anys)

https://barcelona.academia.edu/MontseD%C3%ADazFajardoMontserratD%C3%ADazFajardo


Díaz-Fajardo, Montse (en premsa) Estrella-corazón, estrella-cortador: Una interpretación nueva del concepto de estrella-bābanī. Anuario de Estudios Medievales, 20 pp.
 
Díaz-Fajardo, Montse (2016) Gestation times correlated with lunar cycles: Ibn al-Kammād’s animodar of conception across North Africa. Suhayl. International Journal for the History of the Exact and Natural Sciences in Islamic Civilisation, 15: 129-229.

Díaz-Fajardo, Montse (2016) Ibn ‘Azzūz and Ibn Ridwān on astrological geography. En: Reinkowski, Maurus; Winet, Monika; Yasargil, Sevinc (eds) Arabic and Islamic Studies in Europe and Beyond. Études arabes et islamiques en Europe et au-delà. Series Orientalia Lovaniensia Analecta, 248. Wilsele, Peeters Publishers, pp. 315-326.

Díaz-Fajardo, Montse (2014) Part Two of al-Baqqār´s Kitāb al-adwār: the latitude of a planet in the calculation of astrological aspects. Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-Islamischen Wissenschaften, 20-21: 31-61.

Díaz-Fajardo, Montse (2013) The Ptolemaic concept of the Ruler (al-Mustawlī) Planet in Ibn ‘Azzūz´s astrological writing. Archives Internationales d´Histoire des Sciences. International Archive of the History of Science, 63 (170-171): 541-559.


bottom