català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Estudis de doctorat > Professorat

Malet Tomàs, Antoni
Catedràtic d'universitat
Departament d'Humanitats, Universitat Pompeu Fabra
antoni.malet@upf.edu
s200_antoni.malet.jpg

Professor d'Història de la Ciència a la Universitat Pompeu Fabra, es va llicenciar en Matemàtiques (Universitat de Barcelona) i va obtenir el doctorat en Història a la Universitat de Princeton. Ha estat investigador o professor visitant a les universitats de Princeton, Califòrnia (San Diego), Toronto i París VII. Va ser Marie Curie Senior Fellow a l'Institut Max Planck per a la Història de la Ciència, Berlín (2013-2015). Membre del Consell de Redacció de Annals of Science and Historia Mathematica, on va ser editor de ressenyes de llibres (2006-2011), és membre de l'Acadèmia Internacional d'Història de les Ciències i actualment és el President de la Societat Europea d'Història de la Ciència (2016-2018). La seva recerca se centra principalment en les matemàtiques i l'òptica dels segles XVI i XVII, els instruments òptics i matemàtics i la filosofia moderna primerenca de les matemàtiques. També ha treballat en la política i institucions de la ciència a l'Espanya franquista i en el seu llegat. Actualment està treballant en la comprensió sociològica del canvi conceptual en la matemàtica moderna primerenca.

Informació de contacte
Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona 
Tel. +34 93 5422542

Línees de recerca
Optics, optical instruments and visual theory in early modern Europe
16th- and 17thcentury mathematics and mathematization
Natural philosophy and religion in the 17th century; scientific institutions in 20th-century Spain.
 
Projectes de recerca
2016-2020 (HAR2015-70985-P): “Cambio conceptual y práctica matemática en la Europa Moderna / Mathematical Practice and Conceptual Change in Early Modern Europe” (Ministerio de Economía y Competitividad).
 
2013-2016 (Gerda Henkel Stiftung): “Tacit Knowledge and Conceptual Change in Early Modern Mathematics” (Max Planck Institut for the History of Science)
 
2010-2012 (HAR2009-12981) “Matemáticas mixtas y filosofía natural en la Europa moderna” (Ministerio de Educación y Ciencia).
 
Tesis dirigides
Carlos Calderón (2013)
El monocordio como instrumento científico en los siglos XVI y XVII: Ramos de  Pareja, Zarlino, Mersenne.
 
Anna Mª Oller (1995)
Walter Charleton (1620-1707): Filosofia natural, teologia natural i ètica
 
Mª-Rosa Massa (1998)
La geometría especiosa i les quadratures de Pietro Mengoli (1625-1686)
 
Xavier Docampo (2004)
La formación matemática del mercader catalán, 1380-1521. Análisis de fuentes Manuscritas.
 
Maria do Céu Pereira da Silva (2011)
La obra matemática de Juan Pérez de Moya en el contexto de los saberes matemáticos de la península Ibérica do seculo XVI
 
Principals publicacions
 
Malet, T. “Newton's Mathematics”. Forthcoming in C. Smeenk, ed. The Oxford Handbook of Isaac Newton (Oxford: Oxford University Press).
 
Malet, T. (2017) “Newton in Spain and Portugal”. In S. Mandelbrote, H. Pulte, eds., The Reception of Isaac Newton in Europe. London, ch. 11.
 
Malet, T.  (2016) “Della Porta, Kepler, and the Changing Notion of Optical Image c. 1600”. In: M. Santoro (ed) La “mirabile” natura. Magia e scienza in Giovan Battista della Porta (1615-2015). Pisa-Roma: Fabrizio Serra Editore, pp. 147-158.
 
Malet, T. (2016) “Science, History, and Identity in Francoist Spain, the Early Years”. In: S. Brentjes, T. Edis, L. Richter-Bernburg (eds.). 1001 Mistakes. How (Not) to Narrate History of Science, Medicine and Technology in Non- Western Cultures. Würzburg: Ergon Verlag, pp. 53-74.
 
Malet, T.  (2015) “Isaac Barrow’s Indivisibles”. In: V. Jullien (ed.) Seventeenth-century Indivisibles Revisited. Basel, etc.: Birkhäuser, pp. 275-284.

bottom