català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Membres > 1.2 Amb dedicació parcial a la Història de la Ciència a la UAB

Vall i Solaz, Francesc Xavier
Professor titular
Departament de Filologia Catalana, UAB
Francesc.Vall@uab.cat
vall

 

Ha obtingut les llicenciatures en filologia catalana i hispànica, el doctorat en la primera especialitat i el diploma d'estudis avançats en història de la ciència. És professor de literatura catalana moderna i contemporània al Departament de Filologia Catalana de a la UAB. Ha estudiat, en especial, la Il·lustració, el romanticisme, el positivisme, l'evolucionisme, el realisme, el naturalisme, l'objectivisme i l'existencialisme, tant des d'una perspectiva literària com científica. El 2005 va obtenir el XXXVI Premi d’Història de la Medicina Fundació Uriach, per un treball sobre Joan Giné i Partagàs. És membre del Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporània. Per a més detalls curriculars, veg.

http://filcat.uab.cat/gelcc/grup/investigadors.html.

Informació de contacte
Departament de Filologia Catalana, despatx B11/252
Facultat de Lletres – Edifici B – Campus de la UAB – 08193 Bellaterra – Cerdanyola (Barcelona)

Línies de recerca
Història de la literatura, la filosofia, les ciències, la tecnologia... durant les èpoques moderna i contemporània

Docència de grau
Ciències i Humanitats en la Literatura Catalana del Segle XIX (Intercampus)
Literatura Catalana Moderna
Poesia Catalana del Renaixement al Neoclassicisme
Expressió Escrita

Docència de màster
Mite  i existència (Master Oficial Interuniversitari d'Estudis Teatrals)

Projectes de recerca
FFI2011-2505. Escriptors catalans de la República (1931-1936).
HAR2009-12918-C03-02. Science and expertise in the public sphere: Barcelona (1888-1992).

Publicacions
«The Edison Tin Foil Phonograph in Barcelona: A Demonstration at the Free Athenaeum of Catalonia (1878)», actes del 4th International Conference of European Society for the History of Science.

«Referencias hispánicas a Zola y a la medicina experimental en 1868», Revista de Literatura, LXXII, núm. 144 (juliol-desembre 2010), p. 499-512.

«La impremta a Reus durant la crisi de 1885 des d'una perspectiva obrerista», Kesse. Cercle d'Estudis Històrics i Socials "Guillem Oliver" del Camp de Tarragona, núm. 43 (gener 2010), p. 26-33.

«Aspectes de la "modernitat" al segle XIX», Ramon PANYELLA (ed.), Concepcions i discursos sobre la modernitat en la literatura catalana dels segles XIX I XX, Lleida: Punctum, 2010, p.11-32.

«Els anys del realisme i del naturalisme», Albert ROSSICH; Enric CASSANY (dir.), Panorama crític de la literatura catalana. IV. Segle XIX, Barcelona: Vicens Vives, 2009, p. 132-187.

«La raó segons el positivisme darwinista. L'Ensayo teórico-práctico..., de Joan Giné i Partagàs», Rosa CABRÉ; Josep M. DOMINGO (ed.), Estudis sobre el positivisme a Catalunya. I, Vic: Eumo; Barcelona: Universitat de Barcelona, 2007, p. 369-448.

«Pompeu Gener, un positivista darwinista contrario al naturalismo zoliano (colaboraciones en la prensa de Barcelona y Madrid)», Revista de Filología Románica, XXV (2008), p. 313-335.
«La ciència en la poesia catalana del segle XIX», Caplletra, 39 (tardor 2005), p. 9-59.

bottom