català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Membres >

Camós Cabeceran , Agustí
Catedràtic d'ensenyament secundari
IS Miquel Martí i Pol
agusti.camos@gmail.com
acamos


Llicenciat en Biologia i doctor en història de la ciència per la Universitat Autònoma de Barcelona. És catedràtic de biologia i geologia d’ensenyament secundari. La seva investigació es centra en l’estudi de la història natural i de les ciències de la vida en els segles XVIII i XIX.

Informació contacte
IS Miquel Marti i Pol. Verge de Montserrat s.n. 08940 Cornellà del Llobregat

Linies de recerca
Les ciències de la vida als segles XVIII i XIX.
L’evolucionisme.
Lamarck i la seva influència.

Docència
ICE-UPC Curs telemàtic: Història de les matemàtiques i les ciències per l’ensenyament a secundàri.
IS Miquel Martí i Pol

Projectes de recerca
Naturaleza y Laboratorio. La investigación biológica en la España Contemporánea.

Publicacions (selecció)
CAMÓS, Agustí (1997) “La difusión de la teoría evolucionista de Lamarck en la revista La Abeja (1862-1870) de Barcelona” Asclepio, vol XLIX, 67-84.

CAMÓS, Agustí (1998) “Antoni Bergnes de las Casas (1801-1879) difusor de la cultura científica y del transformismo lamarckista”. Llull, vol 21, 633-651.

CAMÓS, Agustí (2000) “La Direcció d’Història Natural a l’Acadèmia des de la fundació fins l’any 1845” a NIETO-GALAN, Agustí i ROCA ROSELL, Antoni (coord.) La Reial Academia de Ciències  Arts de Barcelona als segles XVIII i XIX, 219-243, Barcelona, RACAB-IEC

CAMÓS, Agustí (2005) “Humboldt en algunos medios de comunicación del siglo XIX en España”. A: CREMADES, J; DOSIL, FJ; FRAGA, X (eds) Humboldt en la ciencia española, 83-102. A Coruña, ed. do Castro

CAMÓS, Agustí (2007) Introducció, traducció i notes a LAMARCK, Filosofia zoològica. Col•lecció Clàssics de la Ciència, Barcelona, IEC, ed Pòrtic, Eumo ed.

CAMÓS, Agustí (2007)  De la història natural a l’evolucionisme: Aspectes de l’estudi de la natura a Catalunya i a Espanya als segles XVIII i XIX. Tesi doctoral dirigida per Jon Arrizabalaga, dins del programa de doctorat del Centre d’Estudis d’Història de les Ciències de la  UAB.  Més informació

CAMÓS, Agustí (2008) “Darwin in Catalunya: From Catholic Intransigence to the Marketing of Darwin”. A: ENGELS, E. M.: GLICK, T. (2008) The Reception of Charles Darwin in Europe. London & New York, Continuum, pp. 400-412.

CAMÓS, Agustí (2008) “La primera edició de la Histoire Naturelle de Buffon a Barcelona”. Actes d’història de la ciència i de la Tècnica, vol 1 (2), 225-238.

CAMÓS, Agustí (2010) “La difusió del darwinisme en les editorials de Barcelona durant el segle XIX”. Actes d’història de la ciència i de la Tècnica, vol 3 (2), 131-142.

bottom