català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Membres >

Grapí Vilumara, Pere
Catedràtic d'Ensenyament Secundari
CEHIC
pgrapi@gmail.com
0.jpg

 

Llicenciat en Ciències Químiques (UB) i doctor en Filosofia i Lletres – Programa Història de la Ciència - (UAB). Ha estat catedràtic de física i química d’ensenyament secundari. Les seves principals àrees de recerca en història de les ciències són  la química de finals del segle XVIII i principis del segle XIX, i les relacions entre història de la ciència i ensenyament.
Les seves publicacions més recents són: “Las afinidades químicas en el siglo XVIII y la tabla de Rapports de Geoffroy”, (Publicacions Universidad de Alicante, 2012) i  “Innovative Methods for Science Education, History of Science, ICT and Enquiry Based Science Teaching”, editat conjuntament amb Olivier Bruneau, Peter Heering, Sylvain Laubé, Maria Rosa Massa-Esteve i Thomas de Vittori, (Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 2012).

Línies de recerca
Història de la química dels segles XVIII i XIX.
Instrumentació científica i replicació d’experiments històrics.
Història de la ciència, ensenyament de la ciències i formació del professorat de ciències.

Docència
Curs telemàtic: Història de les matemàtiques i de les ciències per a l’ensenyament a secundària (ICE-UPC)
Master: Histoire des sciences et techniques, TIC & Médiations culturelles (Université de Bretagne Occidentale à Brest)

Publicacions (selecció)
GRAPÍ, PERE (2010), “The Role of Chemistry Textbooks and Teaching Institutions in France at the Beginning of the XXth Century in the Controversy of Berthollet’s Chemical Affinities, In: Heering, P & Wittje, R.(eds.), Learning by Doing: Experiments and Instruments in the History of Science Teaching (Franz Steiner Verlag, Stuttgart. 55-70)

ROCA-ROSELL, ANTONI; GRAPÍ-VILUMARA, PERE, (2010), “Antoni Quintana-Marí (1907–1998): A Pioneer of the Use of History of Science in Science  Education”, Science & Education,19, 9, 925-929.

GRAPÍ, PERE; NIETO-GALÁN, AGUSTÍ (2009), “Els professionals de la química del segle XIX: escoles, indústria i universitat”, A: La Ciència en la Història del Països Catalans. III. De l’inici de la industrialització a l’època actual (Universitat de València & IEC, Barcelona), 329-354

GRAPÍ, P. (2008), “L’electrificació de la química al segle XVII. Una xarxa de guspires”, Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica, 1 (1), 65-74.

GRAPÍ, PERE; NIETO-GALAN, AGUSTÍ (2007), “La química: de les tradicions artesanes a l’assimilació de les noves teories”, A: La Ciència en la Història del Països Catalans. II. Del naixement de la ciència moderna a la il·lustració. (Universitat de València & IEC, Barcelona), 633 – 668.

GRAPÍ, P; BENSAUDE-VINCENT, B; BLAY. M; BLONDEL, C; BRET, P; CRÈMIÈRE, C; HULIN, N; MAITTE, B; PINON, L; SCHMITT, S. (2006), Leçons de Physique, de Chimie, d’Histoire Naturelle. Édition annotée des cours de Haüy, Berthollet et Daubenton, (Éditiond Rue d’Ulm. Presses de l’École Normale Supériuere, Paris)

GRAPÍ; P. (2001), “The Marginalization of Berthollet’s Chemical Affinities in the French Textbook Tradition at the Beginning of the Nineteenth Century”, Annals of Science, 58, 111-135

GRAPÍ; P. (2000), “L'escenari acadèmic europeu en el rerafons de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona”, A: La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona als segles XVIII i XIX. Història, ciència i Societat. (RACAB & IEC, Barcelona), 55-80

GRAPÍ, P; IZQUIERDO, M. (1997),”Berthollet's Conception of Chemical Change in Context, Ambix, XLIV, (3), 113-130

bottom