català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Membres >

Zarzoso, Alfons
Museu d'Història de la Medicina de Catalunya
alfons.zarzoso@uab.cat
0a0ee00fd88b1148.jpg

 

Professor Associat (UAB) i Conservador del Museu d’Història de la Medicina de Catalunya. Fa docència de pregrau a la Facultat de Medicina, on forma part del professorat de l’assignatura troncal “Introducció a les Ciències de la Salut”, amb un seminari especialitzat sobre “cultura material de la medicina”. També fa docència de postgrau al Màster d’Història de la Ciència, on coordina el mòdul d’Introducció a la Recerca i forma part del professorat dels mòduls sobre “Els públics de la ciència” i “Els processos de medicalització”. Coordina els mòduls sobre “Cultura material, patrimoni i comunicació” i “Pràcticum” de la propera edició del Màster. La seva recerca es centra en l’estudi de la medicina –processos de professionalització, formació i especialització; espais i mitjans de producció de coneixement mèdic; compromís polític- en el marc de la  gènesi i desenvolupament de la societat catalana moderna i contemporània.

Línies de recerca
La cultura material de la ciència a Catalunya (segles XVIII-XX)
Museus i públics de la ciència
La pràctica de la medicina a Catalunya (segles XVIII-XX)

bottom