català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Membres >

Sucarrats, Raimon
Director
I.E.S Col·legi Sant Miquel de Barcelona
rsucarrats@gmail.com
 

Doctor en història de la ciència per la UAB, amb la tesi “L’ensenyament de la història natural a la Barcelona de la primera meitat del segle XIX. Els llibres de text i la docència d’Agustí Yàñez i Girona”, dirigida per José Pardo Tomás. Llicenciat en biologia (UB) i en documentació (UOC). Màster en Enginyeria Ambiental (ITC-UPC). La seva recerca s’ha centrat en l’estudi de la història natural i del seu ensenyament en els segles XVIIII i XIX, i en l’aplicació de la història de la ciència a l’ensenyament de ciències naturals al batxillerat.
 
Línies de recerca:
Història natural segles XVIII-XIX.
Ensenyament de la història natural.
Aplicació de la història de la ciència en l’ensenyament a Secundària.

Publicacions:
Sucarrats, Raimon (2003) “Estudi d’un llibre de text a la Barcelona de principis del XIX” a Actes de la VII trobada d’història de la ciència i de la tècnica, SCHCT, Barcelona. 207-12.

Sucarrats, Raimon (2008) “El concepte de naturalesa a Barcelona al tombant dels segles XVIII i XIX: Linneans o buffonians?” a Actes d’història de la ciència i de la tècnica, V.1, Barcelona. 239-250.

Sucarrats, Raimon (2009) “Un exemple de l’ús de la meteorologia per difondre l’activitat científica: Les memòries d’Agustí Yàñez i Girona per a l’Acadèmia de Ciències de Barcelona a mitjan segle XIX” a Actes d’història de la ciència i de la tècnica, V.2, Barcelona. 255-268.

Sucarrats, Raimon (2010) “L’evolucionisme a les memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona a finals del segle XIX” a Actes d’història de la ciència i de la tècnica, V.2, Barcelona. P. 65-86.

Sucarrats, Raimon; Camós, Agustí (2012) “The application of the history of science and the use of internet as methodological tool in the subject of science of the contemporary world”. A: Bruneau et alt (eds.) Innovative methods for science education: history of science, ICT and inquiry based science teaching. Berlin: Frank & Timme.

bottom