català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Becas y ayudas del máster en Historia de la ciencia

Ayudas y becas de colaboración
cehic 02/07/2016

PREMIS DE LA SCHCT ALS MILLORS TREBALLS DE FI DE MÀSTER DE L'ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

OBJECTIUS

1. La SCHCT vol donar suport als estudiants de postgrau en història de la ciència, tècnica i medicina que en el futur constituiran el col·lectiu professional que donarà forma a aquesta disciplina.

2. La SCHCT vol impulsar l'aprenentatge de la història de la ciència mitjançant els dos màsters que estan en funcionament en aquest moment en els territoris de parla catalana: “Ciència, Història, Societat” i “Història de la ciència i comunicació científica”.

3. La SCHCT està interessada a fomentar la participació dels estudiants en les vies formatives dirigides a un aprenentatge professionalitzador i la formació en activitats de comunicació científica en el món del periodisme, la comunicació, la museologia o el turisme.

4. La SCHCT crea una bossa anual amb una dotació total de 3.200€ que es repartirà en quatre premis de 800 € entre un màxim de quatre estudiants, procedents dels estudis de Màster de Barcelona i València-Alacant.

5. La SCHCT farà els anuncis oportuns de la convocatòria mitjançant el seu lloc web, les xarxes socials i les llistes de distribució electrònica vigents en el seu àmbit professional i territorial.

 

BASES

1.  La SCHCT convoca els Premis Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (SCHCT) a treballs de Màster d’Història de la Ciència amb una orientació professional realitzat el curs 2015-2016.

2. La SCHCT nomenarà, a través del seu consell directiu, la comissió avaluadora d’aquest premi i la farà pública a través del seu lloc web. La SCHCT intentarà, si s’escau, la participació i col·laboració màxima dels equips de coordinació dels màsters implicats en les diverses fases d’aquest premi. 

3. La convocatòria consta de 4 premis de 800 €. Els premis es podran declarar deserts si així ho considera la comissió. Aquesta quantitat pot estar subjecta a la retenció de l’IRPF.

4. Per presentar-se al premi cal haver superat en els dos darrers anys un dels següents màsters: “Ciència, Història, Societat” i “Història de la ciència i comunicació científica”, i haver superat amb èxit els mòduls corresponents a les vies professionals.

5. Els candidats al premi hauran de presentar la següent documentació: Certificat acadèmic personal, un breu CV acadèmic, el treball final de màster i un breu escrit sobre les motivacions per haver optat per la via professional i per l’elecció del tema de treball de fi de màster. La documentació es lliurarà per per via electrònica a: amb la indicació: “PremiSCHCT2015_nomparticipant”. El termini de presentació de la documentació serà el divendres 30 de setembre de 2016 a les 20.00 hores.

6. La SCHCT decidirà el moment de concessió i lliurament del premi, i n’informarà a través de la seva pàgina web. El pagament de l’import del premi prescriu el dia 19 de juliol de 2017.

7. La presentació al Premi implica l’acceptació integra d’aquestes bases.

 

 

 
bottom