català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Seminar "Science and its publics", Thursday 16 and Friday 17 April

Both sessions are devoted to a most dynamic subject in the historiography of science in recent years: visual representations in science.
Agustí Nieto Galan 14/04/2009

The double helix
The double helix

"La ciència i els seus públics". En aquesta ocasió ambdues sessions (16-17 d'abril) estan dedicades
a un dels temes més dinàmics en la historiografia de la ciència en els darrers anys: les representacions visuals en ciència (el "visual turn").
Comptarem amb especialistes com la Dr. Sybilla Nokolow de la Universitat de Bielefeld (Alemanya), el Dr. Alfons Zarzoso del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya, en Josep Simon de la Universitat de Leeds, i un grup de doctors i estudiants de doctorat que presentaran un conjunt d'estudis de cas.


Nikolow-abstract_Neurath Seminari "La ciència i els seus públics"

bottom