català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Work in Progress - "De la construcció nacional al turisme: dos-cents anys d'arqueologia italiana"

Dimecres 4 de març, a les 10h. Institució Milà i Fontanals (CSIC), C/Egipcíaques 15, Barcelona.
CEHIC 26/02/2015

"Work in Progress" és un cicle de seminaris on es presenten recerques en curs, en fase d'elaboració o propera publicació, amb la intenció de recollir suggeriments i crítiques constructives per part de la nostra comunitat d'historiadors/es de la ciència.

Organitzadors: Agustí Nieto-Galan i Fernando Vidal.

El seminari “De la construcció nacional al turisme: dos-cents anys d’arqueologia italiana” ha estat organitzat en col·laboració amb els professors Margarita Díaz-Andreu i Oliver Hochadel.

 

Dimecres, 4 de març de 2015
Institució Milà i Fontanals (CSIC), C/Egipcíaques 15, Barcelona

10.00 h - Fedra Pizzato (UB/Ca'Foscari-Venezia): 'El "origen de los italianos": Ciencia y construcción nacional a finales del siglo XIX. El descubrimiento de la necrópolis de Castel Trosino y la invención de la identidad italiana'

Aquesta xerrada examinarà la contribució de l'antropologia física a la construcció de la narrativa històrica a Itàlia, prestant una particular atenció a les influències que sobre l'antropologia i la història van exercir les disputes polítiques i nacionalistes. Les teories de l'antropòleg sicilià Giuseppe Sergi (1841-1936) sobre les migracions de pobles al llarg de la península italiana des de la prehistòria fins l'alta Edat Mitjana guiaran la meva discussió sobre el problema de la construcció de la identitat italiana a les dècades finals del segle XIX i les primeres del XX. Després d'una revisió dels models antropològics proposats per Sergi per als pobles germànics (alternatius als mantinguts pels seus colegues alemanys), s'avaluarà l'impacte que les seves idees van poder tenir sobre l'anomenada "qüestió longobarda", nucli de les interpretacions nacionalistes basats en la Itàlia medieval. S'explicarà en aquest sentit de quina manera el descobriment del lloc arqueològic important de Castel Trosino (a la regió de les Marcas) va afectar les pròpies idees de Sergi sobre la "qüestió longobarda". Intentaré demostra que les interpretacions proposades per al Castel Trosino influirien decisivament en el sorgiment d'un conflicte entre la historiografia i l'antropologia que, a l'obertura del segle XX, va truncar tota cooperació profitosa entre aquests dos camps d'estudi.


11.30 h - Pausa

11.45 h - Alessandro Guidi (Università degli Studi Roma Tre): 'Tourism, methodology, politics and media: Italian archaeology in the 20th century'

The author tries to trace the history of Italian archaeology from Fascism to present days, concentrating on some topics of interest: Boni and the stratigraphical method in Italian archaeology; Orsi, Pinza, Colini  and other scholars: chronology of Italian pre- and protohistoric cultures; Halberr and Crete: the beginnings of Italian archaeology “abroad”, science and colonialism; Archaeological heritage and the cultural politics of Fascism; Post-war archaeology: computers and other methodologies; Advances in excavation methods; Processual and post-processual issues in Italian archaeology.

 

Programa del cicle

10-10-14: Oliver Hochadel (IMF-CSIC): "Entre comercio, ciencia y entretenimiento: Francesc Darder y los inicios del Parque zoológico de Barcelona".

14-11-14: Miquel Carandell (CEHIC-UAB): "Controvèrsies públiques i científiques en la recerca dels nostres orígens durant l’últim quart del segle XX: L’Home d’Orce i L’Home de Piauí".

12-12-14: Ignasi Medà (CEHIC-UAB): "Estudio sobre el desarrollo, la difusión y el impacto social y cultural de los videojuegos de 8 bits en España (1983-1992)".

06-02-15: Judit Gil Farrero (CEHIC-UAB): "Reflexions sobre història ambiental".

04-03-15: Fedra Pizzato (UB/Ca'Foscari-Venezia): "Los 'orígenes de los italianos': Ciencia y construcción nacional a finales del siglo XIX". // Alessandro Guidi (Università degli Studi Roma Tre): "Tourism, methodology, politics and media: Italian archaeology in the 20th century". [Aquest seminari es durà a terme a la Institució Milà i Fontanals (CSIC), C/Egipcíaques 15, Barcelona, i començarà a les 10h]

10-04-15: Emilia Calvo, Rosa Comes (UB): "Estudi interdisciplinari sobre l'activitat traductora a la Vall de l'Ebre i Barcelona al segle XII: primeres dades sobre la traducció de Plató de Tívoli del manual astronòmic d'al-Battani".

08-05-15: Gemma Cirac (Alexandre Koyré, París): "La construcció, difusió i utilització de dades satèŀlit en ciències de la Terra".

12-06-15: Talia Rebeca Haro (CEHIC-UAB): "La política de la diversificación agrícola de las plantas medicinales en Guatemala (1940- 1960). El caso de las Julian Laboratories para el cultivo del barbasco y la producción de hormonas esteroides".
bottom