català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Convocatòria d'ajuts FI-DGR 2013

Ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l'any 2013 (FI-DGR)
cehic 11/08/2012

Us informem que segons Resolució ECO/1551/2012 del dia 26 de juliol (DOGC 2/08/12) han estat convocats els ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2013 (FI-DGR).

Aquesta convocatòria té dues modalitats:

1. Ajuts a les universitats,els centres de recerca i/o les fundacions hospitalàries per contractar personal investigador novell per a l’any 2013 (Noves concessions)

El termini oficial per a presentar les sol·licituds, via electrònica  a l’AGAUR,  és des del dia 3 al dia 17 de setembre de 2012
Una vegada tramesa la sol·licitud electrònica, i dins del mateix termini, la persona sol·licitant ha de trametre una còpia de la sol·licitud degudament signada per ella mateixa i pel director o la directora del projecte de tesi al Registre General de la UAB (Edifici Rectorat)

2. Renovació de l’ajut per a la segona o tercera anualitat del programa de les entitats i les persones beneficiàries que han gaudit de l’ajut durant l’any 2012

Els terminis de presentació de sol·licituds al Registre General de la UAB són:

Per a les persones candidates a les quals els hi finalitza el contracte entre el 31 de desembre de 2012 i el 31 de març de 2013: del dia 15 al dia 30 de setembre de 2012

Per a les persones candidates a les quals els hi finalitza el contracte entre el 30 d'abril de 2013 i el 31 de juliol de 2013: del dia 15 al dia 30 de gener de 2013

Per a les persones candidates a les quals els hi finalitza el contracte entre el 31 d'agost de 2013 i el 30 de noviembre de 2013: del dia 15 al dia 30 de maig de 2013
AVÍS IMPORTANT

Els candidats de la primera modalitat que es vulguin presentar a través de la UAB, a més de presentar la documentació electrònica a l’AGAUR i en suport paper al Registre General de la UAB (Edifici Rectorat), hauran d’afegir l’imprès intern de la UAB que estarà disponible juntament amb els criteris de priorització a partir de setembre en el portal de beques de la UAB.

Els candidats de la segona modalitat tindran disponibles en el portal de beques de la UAB els impresos de renovació de l'ajut a partir de setembre.

Podeu adreçar les vostres preguntes al formulari que trobareu al final de la informació d'aquesta convocatòria, a través del nou portal d'Ajuts, Beques i Convocatòries de la UAB
Atentament,

Àrea de Gestió de la Recerca
bottom