català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Menció cap a l'Excel·lència per al Programa de doctorat d'Història de la Ciència

El Ministeri d'Educació ha concedit aquesta menció fins al curs 2013-2014
cehic 19/10/2011

El Ministeri d’Educació concedeix fins al curs 2013-2014 la Menció cap a l’Excel·lència del programa de Doctorat, la qual cosa consolida el prestigi dels nostres estudis i garanteix recursos de mobilitat

El programa de doctorat d’Història de la Ciència ha obtingut la Menció cap a l’excel·lència del Ministeri d’Educació, tal com es publica en la resolució del 6 d’octubre de 2011. La comissió avaluadora va acordar renovar fins al curs 2013-2014 aquest reconeixement, que ja havia estat concedit com a Menció de Qualitat des de la primera edició d’aquesta distinció, en el curs 2003-2004. D’aquesta manera es consolida el paper d’aquest programa de doctorat, que és l’únic a Espanya d’història de la ciència que té la menció cap a l’excel·lència. L’informe favorable de l’ANECA atorga al nostre programa de doctorat una puntuació global ponderada de 90 punts sobre 100.

La menció cap a l’excel·lència no significa només el reconeixement de la tasca de professorat, personal investigadors i estudiants que participen en els estudis de doctorat. És també la via d’accés a altres ajuts com ara els de mobilitat, que en els últims anys han estat fonamentals per disposar de professorat visitant.

La renovació de la menció de qualitat va ser possible a partir de la superació d’una estricta avaluació que va tenir en compte diversos aspectes de l’oferta docent: el contingut dels cursos i l’adequació als objectius generals dels estudis de doctorat; la metodologia d’ensenyament-aprenentatge; l’historial investigador del professorat i personal investigador que participen en el programa; el nombre de tesis doctorals defensades i inscrites en relació amb el nombre de professors, i les publicacions i contribucions a congressos derivades d’aquestes recerques, entre d’altres. Un altre punt important per al Ministeri és que hi hagi mecanismes adequats d’informació i atenció a l’alumnat (tutories, direcció de treballs, etc.), i altres controls que garanteixin en el futur els mateixos estàndards de qualitat assolits fins a aquest moment.
bottom