català | castellano | english home   sitemap   contacte  
home www.uab.es home

Menció de Qualitat per al Programa de doctorat d'Història de la ciència (UAB-UB), coordinat pel CEHIC

El Ministeri de Ciència i Innovació ha renovat fins al curs 2011-2012 la Menció de Qualitat del programa, la qual cosa consolida el prestigi dels estudis i garanteix recursos de mobilitat
CEHIC 12/11/2008

El programa de doctorat d’Història de la Ciència (UAB-UB) coordinat pel Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) i impartit conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, ha obtingut la prestigiosa menció de qualitat del Ministeri de Ciència i Innovació, tal com es publica en la resolució del passat mes d’octubre de 2008. La comissió avaluadora va acordar renovar fins al curs 2011-2012 el reconeixement que ja havia estat concedit des de la primera edició d’aquesta distinció, en el curs 2003-2004. D’aquesta manera es consolida el paper d’aquest programa de doctorat, que és l’únic a Espanya d’història de la ciència que té la menció de qualitat.

La menció de qualitat no significa només el reconeixement de la tasca de professorat, personal investigadors i estudiants que participen en els estudis de doctorat. És també la via d’accés a altres ajuts com ara els de mobilitat, que en els últims anys han estat fonamentals per disposar de professorat visitant al màster d’Història de la Ciència: Ciència, Història i Societat (UAB-UB) i en els estudis de doctorat d’Història de la Ciència de les universitats participants.

La renovació de la menció de qualitat va ser possible a partir de la superació d’una estricta avaluació que va tenir en compte diversos aspectes de l’oferta docent: el contingut dels cursos i l’adequació als objectius generals dels estudis de doctorat; la metodologia d’ensenyament-aprenentatge; l’historial investigador del professorat i personal investigador que participen en el programa; el nombre de tesis doctorals defensades i inscrites en relació amb el nombre de professors, i les publicacions i contribucions a congressos derivades d’aquestes recerques, entre d’altres. Un altre punt important per al Ministeri és que hi hagi mecanismes adequats d’informació i atenció a l’alumnat (tutories, direcció de treballs, etc.), i altres controls que garanteixin en el futur els mateixos estàndards de qualitat assolits fins a aquest moment.

En el marc del procés de renovació de la menció de qualitat, el març de 2008 una comissió d’avaluació de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) va visitar el Centre d’Història de la Ciència i es va reunir amb el coordinador del programa, Xavier Roqué, i amb una representació del professorat i d’alumnat en diferents etapes de formació.

A l’informe resultant d’aquesta visita, la comissió va valorar sobretot la interdisciplinarietat del programa, la dedicació dels responsables acadèmics per adequar els cursos al perfil heterogeni de l’estudiantat, la revisió periòdica del programa per la Comissió de Màster, i la fluida comunicació entre totes les persones involucrades, gràcies a una llista de distribució electrònica i el fòrum del Campus Virtual, en el qual es donen a conèixer convocatòries de beques, contractes disponibles o materials docents. Així mateix, es va considerar important fer enquestes entre l’alumnat sobre les seves impressions i suggeriments, i el contacte informal, però permanent, amb exalumnes i altres sectors de la societat.
bottom